Arstide liit pöördus patsiendikindlustuse asjus valitsuse poole

BNS

Eesti Arstide liit peab väga oluliseks, et valitsus toetaks patsiendikindlustuse seaduse eelnõu ja leiaks võimaluse vajalike kulude eraldamiseks riigieelarvest, nii et kvaliteeti parandavad meetmed ei halvendaks arstiabi kättesaadavust.

„Pöördume teie poole arstiabi kvaliteediga seotud küsimuses. Peame väga oluliseks patsiendikindlustuse seaduse vastuvõtmist ja koos sellega ravivigade ja ohujuhtumite registreerimise süsteemi loomist,“ märkis liit.

Patsiendikindlustuse seadus tagab ravivigade korral kahju kannatanud patsientidele õiglase hüvitise ilma keerulise ja aeganõudva kohtumenetluseta. Veelgi tähtsam on aga pikemas perspektiivis avalduv positiivne mõju arstiabi kvaliteedile, millest võidavad kõik patsiendid ja kogu tervishoiusüsteem.

Uus süsteem võimaldaks arstide hinnangul mittesoovitud ravitulemusi ühtsetel alustel käsitleda,  põhjuseid analüüsida ja neid edaspidi vältida ning sellega parandada ravikvaliteeti.

Valminud seaduseelnõus lähtutakse põhimõttest, et süüdlasi ei karistata tahtmatute eksimuste korral, kui neist on vabatahtlikult teatatud. See motiveerib tervishoiutöötajaid ja tagab vigade registri käivitumise.

Patsientide vaba liikumise direktiivi järgi peavad  Euroopa Liidu  riigid kehtestama kaebuste esitamise korra ja mehhanismid, mille abil patsiendid saavad taotleda kompensatsiooni osutatud tervishoiuteenuste tõttu tekkinud kahju eest.

Eestis niisugune süsteem seni puudub, patsient peab hüvitise saamiseks pöördumakohtusse ja tervishoiuteenuse osutajate vastutuskindlustus on vabatahtlik.  Patsiendikindlustuse seadus täidaks selle lünga.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments