Jevgeni Ossinovski: Eesti – maa, kus elavad kõige õnnelikumad lapsed

Jevgeni Ossinovski. Foto: Arvo Tarmula
Jevgeni Ossinovski. Foto: Arvo Tarmula

Lapsed on meie tulevik. See, kui hästi neil tulevikus läheb, sõltub aga sellest, kui head kasvukeskkonda me suudame neile pakkuda.

Sotsiaaldemokraadid on seadnud lihtsa sihi: ükski laps ei tohi kasvada puudust kannatades. Valimiste eel näeme kõigi erakondade programmides ilusaid lubadusi lastega peredele, aga valimisloosungite asemel tuleb hinnata tegusid. Oleme viimase viie aasta jooksul reaalsete tegudega tõestanud, et lapsed on meile tõesti olulised. Just sotsiaaldemokraatide eestvedamisel sai teoks ajaloo suurim murrang laste heaolus. Me kolmekordistasime esimese ja teise lapse toetuse 60 euroni. Kolmelapselisele perele maksab riik selle aasta jaanuarist alates 520 euro suurust igakuist toetust. Me käivitasime elatisabifondi, noorte huvitegevuse toetuse ja laiendasime tasuta koolilõuna kogu koolitee ulatuses.

Loomulikult on see tähendanud märkimisväärset kulu riigieelarvele. Kui 2014. aastal eraldas riik peretoetustele 100 miljonit eurot aastas, siis täna on see summa kolmekordne. Eesti kulutab Euroopa Liidu riikidest peretoetustele protsendina meie ühiskondlikust rikkusest rohkem kui ükskõik milline teine liikmesriik peale Luksemburgi. See on silmapaistev saavutus, kui arvestada meie sotsiaalkulutuste üldist tagasihoidlikku taset. Jah, see on olnud kulukas, aga kindlasti ei ole see „lennukilt raha külvamine“, nagu omal ajal ütles reformierakondlane Andrus Ansip.

Tegu on targa investeeringuga, mis aitab kaasa sellele, et järgmisel põlvkonnal läheks tänasest paremini. Hiljuti avaldatud vaesuse statistika näitab, et meie perepoliitika on olnud tõhus. Laste absoluutne vaesus on mõne aastaga vähenenud tervelt kolm korda – kümnelt protsendilt kolmele. See tähendab, et vaesusest on õnnestunud välja tuua ligi 20 000 last.

Praegu saab öelda, et Eestist on saanud riik, kus lapse saamine ei tähenda perele vaesusesse langemist. Just see on pikaajaliseks eelduseks sellele, et meil sünniks rohkem lapsi. Lapse saamine on suur vastutus ning perel peab olema kindlus, et ta suudab lapsele pakkuda turvalist arengukeskkonda ja saab lapse ülalpidamisega hakkama ka siis, kui tööl või pereelus miski viltu läheb.

Aga kindlasti ei ole kõik lastega seotud probleemid lahendatud. Me ei saa loorberitele puhkama jääda. Kui me tahame, et ükski laps ei jääks maha, et igal lapsel oleksid võrdsed võimalused elus hakkama saamiseks, peab edasi pingutama. Seepärast oleme töötanud välja viis konkreetset sammu lastele, mida järgmises valitsuses ellu viia.

Me peame jätkama lapsetoetuste tõstmisega. Järgmise nelja aasta jooksul tuleks lapsetoetus tõsta 100 euroni kuus, mis vähendab veelgi vaesust ning tagab, et hinnatõus ei halvendaks perede toimetulekut. Teiseks usume, et iga laps väärib parimat haridust sõltumata vanemate rahakoti paksusest. Eestis on tasuta nii kooli- kui ka ülikooliharidus, aga lasteaia eest, mis on kooliks ettevalmistamisel võtmetähtsusega, maksavad vanemad. See ei ole õige ja seepärast soovime vabastada vanemad nii lasteaia kohatasust kui ka toiduraha tasumisest.

Kolmandaks, puudega lapsed peavad olema riigi erilise hoole all. Me tahame kohe kahekordistada puudega laste toetused, mis on püsinud 2006. aastast muutumatuna. Vastavat sotsiaaldemokraatide ettepanekut hakkab riigikogu veel selles koosseisus arutama.

Neljandaks, ravijärjekorrad on endiselt lubamatult pikad. Minu ettepanekul on tervishoidu suunatud lisaraha ning ravijärjekorrad on hakanud järk-järgult lühenema. Usun, et esimesena tuleks kaotada laste ravijärjekorrad, sest lapsed on kõige haavatavamad ning õigel ajal ravimata haigus võib raskelt mõjutada nende edasist arengut. Ükski laps ei tohiks oodata eriarsti vastuvõttu rohkem kui nädala.

Ning veel – et muuta sujuvamaks üleminek lapseeast täiskasvanuikka, peame mõistlikuks igale noorele kogumisfondi loomist, kuhu riik ja lapsevanemad saaksid kuni lapse täisealiseks saamiseni koguda raha, mida noor saab kasutada iseseisva elu sisseseadmiseks, õppimise ajal äraelamiseks, eluasemekulude katteks või muuks vajalikuks. See annab noortele võrdsema stardiplatvormi ja vajaliku kindlustunde iseseisva elu alustamiseks.

Need muudatused tagavad, et iga laps saab maksimaalselt välja arendada oma võimed ja oskused. Tegu on kõige kindlama tulevikku suunatud investeeringuga. Siht on üks: Eestist peab saama maa, kus elavad kõige õnnelikumad lapsed.

Jevgeni Ossinovski,
sotsiaaldemokraatide esimees

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments