2018. aasta kokkuvõte: Lääne Elu tõttu pikenes kiire interneti sooviavalduste esitamine

Foto: Urmas Lauri
Foto: Urmas Lauri

Läänemaalt laekus sel suvel Elektrilevile kiire internetiga liitumise sooviavaldusi 191, mida oli kümme korda vähem, kui aasta varem Digikond kokku kogus.

Nende andmete põhjal otsustas Elektrilevi, et ehitab Läänemaale 40 ühenduspunkti. Selle peale saatsid Läänemaa omavalitsusjuhid ministrile protestikirja. Samuti pahandas see läänlasi, kellel on kodus kehv internetiühendus ja kes lootsid kiire internetiga oma senist olukorda parandada.

Läänlaste pahameele, aga ka Lääne Elus ilmunud artiklite tõttu pikendas Elektrilevi internetiga liitumise avalduste esitamise aega aasta lõpuni. Avaldusi saab esitada nii internetis kui ka kohalikes omavalitsustes paberil. Internetivõrku ehitades eelistatakse neid piirkondi, kus on esitatud rohkem sooviavaldusi ja kus on tihedam asustus.

Praeguseks on Elektrilevile kiire interneti sooviavaldusi Läänemaalt tulnud ligi 840, neist üle 460 sooviavalduse on tulnud Lääne-Nigula vallast ja üle 180 Haapsalust.
Elekrilevi sideteenuste juhi Oliver Ruusi sõnul on need isikustatud sooviavaldused ja kui nad päriselt ehitama hakkavad, saavad nad konkreetse inimesega ühendust võtta.

Suvise korje ajal esitati Läänemaalt 191 sooviavaldust, neist 116 olid Lääne-Nigula vallast, ülejäänud Haapsalust.

Ruusi sõnul ehitab Elektrilevi Läänemaale vähemalt 1000 ühendust, neist 40 riigi toetusega. Läänemaal on plaanis ehitama hakata 2020. aastal. Järgmisel aastal vaatab Elektrilevi üle siinse elektripakkuja Imatra võrgu, suvekuudel koostab objektikavad, plaanide kohaselt saab novembris kinnituse tehnilise järelevalve ametilt.

Ruusi sõnul alustatakse Läänemaal ehitusega teistest maakondadest umbes aasta hiljem, sest neil ei ole siin olnud jaotusvõrku ja neil puudusid Imatra andmeid. „Kui teistes algab ehitusettevalmistus, siis hakkame Läänemaad planeerima,” ütles Ruus.

Elektrilevi saab riigilt 20 miljonit eurot, et viie aastaga ehitada üle riigi kiire interneti võrk. Majapidamiste omaosalus on 200 eurot, ülejäänud kulu katab riik või Elektrilevi. Eestis on 80 000 kiire internetita majapidamist. 20 miljoniga saab ühenduse ehitada aga umbes 40 000 majapidamisele.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments