Aasta täiskasvanud õppija on Toomas Peterson, koolitaja Stephane Clavel

Kaire Reiljan

kaire@le.ee

 

Tänavune Läänemaa aasta õppija on Toomas Peterson, koolitaja Stephane Clavel ja õpiva perekonna eripreemia läks perekond Erkmannile – tunnustusi jagati täna Iloni Imedemaal peetud täiskasvanud õppija nädala avaüritusel.

Lisaks kuulutati Läänemaa koolitussõbralikemaiks organisatsiooniks Eesti Töötukassa ja Läänemaa aasta raamatukogu on Taebla raamatukogu.

Aasta õppija Toomas Petersoni puhul tõsteti esile seda, et viimase viie aasta jooksul on ta omandanud kolm eriala: Haapsalu kutsehariduskeskuses puit- ja kiviehitiste restauraatori ja pottsepp-selli oma ning pärast seda veel kivitöö Vigala koolist. Puit- ja kivitöö restauraatori eriala lõpetamine andis Petersonile julguse läbida ka alustava ettevõtja baaskoolitus ja alustada oma ettevõttega Tom REM OÜ. Esitajad peavad Petersoni õppetöös järjepidevaks ja edukaks.

Läänemaa aasta koolitaja Stephane Claveli koolitajakogemus ulatub Prantsusmaa mereväest ja tööst kaitseministeeriumis kuni vabatahtliku tööni heategevusorganisatsioonides. 2011. aastast Eesti ja Haapsaluga seotud Clavel õpetab siin põhiliselt prantsuse keelt – seda nii Tarekese lasteaias mudilastele kui ka Haapsalu sotsiaalmajas venekeelsetele prouadele, lisaks veel Haapsalu põhikoolis, Läänemaa ühisgümnaasiumis ja Innovatsioonikeskuses. Clavel osaleb mitmesugustes projektides, tegutseb tõlkijana ja muuhulgas ka prantsuse-eesti-prantsuse seletava sõnaraamatu koostamisega. Esitajad hindavad Claveli paindlikkust nii õppijate kui ka õpimeetodite, paikade ja aja suhtes. Ta innustab ja julgustab keelt õppima, tutvustab õppijatele prantsuse kultuuri ja ajalugu. Samuti on Clavel vahendanud Haapsallu Prantsuse Instituudi rändnäitusi ja Prantsuse filmide näitamist Beguta kohvikus.

Läänemaa aasta koolitussõbralikema organisatsiooni tiitli sai Eesti Töötukassa, mis esitaja hinnangul on parim ja teisi tunnustav tööturuorganisatsioon Euroopas. Töötukassas soositakse töötajate erialast arengut ja võimaldatakse neil karjääriredelil edasi liikuda. Uue töötaja väljaõppeks ja juhendamiseks on loodud süsteem, korraldatakse sisekoolitusi, tunnustatakse tublisid ning soositakse tasemeõppes ja ametialastel koolitustel osalemist.

Läänemaa aasta raamatukogu on Taebla raamatukogu, kus 2016. aastast raamatukogus töötava Ruth Randoja ettevõtmisel on kirjutatud palju projekte, korraldanud kohtumiste sarju ja õpitubasid nii Taeblas kui ka haruraamatukogudes. Koolitustel-kohtumistel osalejad on esile tõstnud võimalust kaasa mõelda ja rääkida, kiidetakse õhtutel valitsevat muhedat meeleolu, mis aitab õppimisele kaasa.

Sel aastal anti esimest korda välja eripreemia ka Läänemaa õppivale perele. Läänemaa haridusjuhi Anneli Vaarpuu sõnul esitati perekond Erkmann küll aasta õppija tiitlile, aga kuna seda tiitlit antakse välja ühele inimesele, otsustati õppiv perekond ära märkida eripreemiaga. „Statuudi puudumine ei takista meil oma “erisid” tekitamast,” lisas ta.

Läänemaa õppival perel, perekond Erkmannil oli sel kevadel-suvel palju lõpetamisi: perepoeg Bosse Sool lõpetas Tallinna Tehnikaülikooli bakalaureuseõppe logistikuna, töötades juba õpingute ajal firmas Transway. Peretütar Britta Sool lõpetas kevadel Läänemaa ühisgümnaasiumi ning on asunud õppima Tartu Ülikooli.

Pereema Kristi õppis juba täiskasvanuna Haapsalu kolledžis haldus- ja ärikorraldust, kuid lõpetas sel kevadel ka cum laude Tartu ülikooli kultuurikorralduse magistrina. Õpingud on andnud laialdased teadmised ja enesekindluse igapäevaseks tööks maakonna kultuurisündmuste korraldamisel.

Pereisa Egon, keda 2010. aastal valiti nii maakonna kui ka kogu vabariigi aasta õppijaks, töötab nii Haapsalu Täiskasvanute gümnaasiumis projektijuhina kui oma firmas disainerina. Ühtlasi on ta elukestva õppija ilmekas näide. Õppimise hoo saigi ta sisse 2009, kui vormistas ära oma gümnaasiumiõpingud ja sellest ajast on ta end pidevalt pere ja töö kõrvalt täiendanud: Eesti Kunstiakadeemias  graafiline disain, Usuteaduste instituudis teoloogia proovitud, lõpetas Egon Erkmann eelmisel aastal Tartu Ülikooli semiootika eriala ja sel kevadel sai bakalaureusekraadi maalikunstis. Tema õpingud jätkuvad sel sügisel Tallinna Ülikoolis, kus ta õpib kultuuriteooriat ja filosoofiat.

Aasta õppija nominendid

Ingrid Maripuu – kolm aastat tagasi lõpetas Maripuu Haapsalu kutsehariduskeskuses (HKHK) hooldustöö eriala. Sealt saadud õppimiskogemus andis tõuke, julguse ja tahtmise edasi õppida ja nii lõpetas Maripuu töö kõrvalt Haapsalu haiglas Haapsalu täiskasvanute gümnaasiumi.

Inge Saunik– sarnaselt Maripulle läks pärast õpinguid HKHKs täiskasvanute gümnaasiumi. Õppijana on Saunik väga püüdlik, püüdnud kõigi nõutud asjadega õigel ajal valmis jõuda. Õppimise kõrval on tal ka palju hobisid: talle meeldib siidi ja portselani maalida ning keraamikaga tegelda, lisaks jõuab ka aktiivselt osaleda külaseltsi tegemistes. Õppimine on andnud juurde julgust ja enesekindlust, et ka tööturul aktiivsemalt ringi vaadata ning ka edasi õppimise võimalust Saunik ei välista.

Järvi Kimst – Martna põhikooli õpetajana on Kimst kogu aeg õppinud ja end täiendanud. Viimastel aastatel on ta leidnud tee nutiseadmete ja programmeerimise maailma. Järvi Kimsti initsiatiivil ja korraldamisel toimus koolis Progreöö ning ta tutvustab pidevalt kolleegidele oma uusimaid teadmisi ja avastusi digivaldkonnas.

Anneli Kungla– Ilusalongi Sharm juuksur Anneli Kungla õpib HKHKs tekstiilitööd. Tema praktilised koolitööd on maitsekad ja täpsed, õpetaja on veendunud, et naine on oma põhjaliku ja sihikindla tegevusega omandanud suurepärased erialased oskused. Lisaks täiesti uuele erialale tekstiilitöö näol on Kungla osalenud HKHK täienduskoolitustel ja teinud vabatahtlikuna noorteüritustel juuksuritööd.

Krista Põllula – HKHK kutseõpetaja, kes ühtlasi on lõpetamas Maaülikoolis loodusturismi valdkonna magistriõpinguid. Senised koolitused toiduhügieenist koostööoskusteni on toetanud Põllulat kutseõpetajana. Lisaks laulab ta naiskooris ning tema kirg on looduses liikumine ja selle vahendamine. Põllula on kaasatud välisprojektidesse, võtab rõõmuga kohustusi, saadab õpilasi välismaal või suhtleb väliskülalistega.

Virve Targamaa– Ridala põhikooli kokk Virve Targamaa on viimastel aastatel läbinud HKHKs palju toitumisalased või kokandust puudutavad koolitusi. Ta on eestvedaja, kelle kohalolu koolitusgrupis on nii mõnegi veel õppima meelitanud. Targamaa  on säilitanud õpihimu, osaleb aktiivselt kursustel ja huviringides, on valmis alati juurde õppima ja ajaga kaasas käima. Lisaks on ta aktiivne kohaliku elu edendaja.

Aasta koolitaja nominendid

Aile Nõupuu – HKHK arendusjuht ja kutseõpetaja, kes on loonud mitmeid uusi õppekavu täiskasvanud õppijatele – fotograafiast veebiturunduse ja flaierite kujundamisest kalligraafiaõppeni. Nõupuu on avatud uutele ideedele ja näeb probleemide asemel lahendusi. Eelmisel aastal premeeriti teda kooli personalile suunatud digiteadmiste õppe programmi ellu viimise eest Archimedese Kuld Õunaga. Lisaks on Nõupuu aktiivne külaseltsi ja Haapsalu fotoklubi liige ning aktiivne harrastusfotograaf.

Ivika Raudsepp – HKHK kutseõpetaja, kellel oli sel aastal esimest korda võimalus luua oma õppekava, saada sellele vahendid ja koolitus ellu viia. Tegemist oli puhastusteenindajate algkursusega, mida õppijad tunnustasid. Vahetu ja siira suhtlejana saab Raudsepp hakkama igasuguste õppijatega. Lisaks õpetaja ja koolitaja tööle jõuab ta osaleda kaitseliidu üritustel, on spordisõber, kes veab „Sõprade liiga“ tegemisi.

Aili Tervonen – HKHK toitlustuse valdkonna kutseõpetaja, kes rikkaliku teadmistepagasiga ja täiskasvanud õppijaid koolitanud aastaid. Tervonen on mitmekülgne koolitaja ja õpetaja, kes on loonud e-õppe materjale õppijatele, uurinud kartulisalati valmistamisega seotud tavasid Läänemaal ning sellest kokku pannud raamatu. Tervoneni hobi on prantsuse keel ja kultuur.

Fotod Arvo Tarmula

 

 

 

1 Kommentaar
Inline Feedbacks
View all comments
HKHK koolitajad ja õppijad olid aasta koolitaja ning aasta õppija nominendid - Haapsalu Kutsehariduskeskus
5 aastat tagasi

[…] Sündmuse FOTOD Lääne Elus […]