Õiguskomisjon algatas pagulasstaatuse äravõtmist laiendava eelnõu

Lemmi Kann

lemmi.kann@le.ee

Jaanus Karilaid. Foto: Arvo Tarmula

Jaanus Karilaid (arvo tarmula) (12)

Riigikogu õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid. Foto: Arvo Tarmula

Riigikogu õiguskomisjon otsustas täna algatada välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise eelnõu, millega laiendatakse pagulasstaatuse äravõtmise aluseid.

„Eelnõu annab ühiskonnale olulise signaali, et me laiendame riigile ohtliku inimese pagulasstaatuse äravõtmise aluseid. Seaduse muudatus võimaldab reageerida olukordadele, kus välismaalase toime pandud kuritegu ei kvalifitseeru esimese astme kuriteoks, kuid on oma olemuselt eriti raske ja on ohuks ühiskonnale,“ ütles õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid.

Eelnõu eesmärk on luua Eesti ühiskonnale ohtliku välismaalase pagulasseisundi kehtetuks tunnistamise ning välja- või tagasisaatmise võimalus, kui pagulasseisundi saanud välismaalast on karistatud tahtliku isikuvastase, alaealisevastase, narkootikumidega seotud või üldohtliku kuriteo, väljapressimise või esimese astme kuriteo eest vangistusega. Kehtiva seaduse kohaselt on võimalik pagulasseisund kehtetuks tunnistada, kui on põhjendatud alus pidada välismaalast ohtlikuks riigi julgeolekule või välismaalase suhtes on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus esimese astme kuriteos.

Eelnõu algatamise poolt olid õiguskomisjonis Isamaa ja Res Publica Liidu, Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ning Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni liikmed.

Õiguskomisjon algatab välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse eelnõu riigikogu täiskogu tänasel istungil.

Märtsikuus kirjutas Lääne Elu, et justiitsminister Urmas Reinsalu esitas täienduse karistusseadustiku ja välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõule, mis lubab vanglakaristuse saanud pagulase riigist välja saata, kui ta on politsei hinnangul ühiskonnale ohtlik.

Aprilli alguses reageeris Reinsalu ettepanekule ÜRO pagulasameti UNHCR-i Põhja-Euroopa esindus, kelle hinnangul ei ole need ettepanekud kooskõlas selle valla põhilise lepinguga ehk Genfi rahvusvahelise pagulasseisundi konventsiooniga.
„Konventsioon ei luba pagulasseisundit tunnistada kehtetuks olukordades, kus pagulane paneb toime kuriteo. Erandina saab pagulasseisundi tühistada juhul, kui pagulane on pannud toime rahvusvahelistes õigusaktides määratletud rahuvastase kuriteo, sõjakuriteo või inimsusevastase kuriteo või on süüdi ÜRO põhimõtetega vastuolus olevate tegude toimepanemises,” selgitas UNHCR-i esindaja Andrei Arjupin.

1 Kommentaar
Inline Feedbacks
View all comments
Triibik
5 aastat tagasi

Suur jututuba. Ja Itaalia ning Kreeka maffia saab aegade lõpuni ikka miljardeid inimkaubanduse eest pappi ning piirid ei pea. On viimane aeg teha valimistel uusi valikuid. Tõsiselt.