MTÜ Lastekaitse Liidu sõnum Eesti üldsusele lastekaitsepäeval 2014

Juhan Hepner

juhanh@hot.ee

Lastekaitsepäeval 2014 rõhutame, et uue lastekaitseseaduse lapsekeskne fookus peab saama tegelikkuseks.

Ilusad ideed ei tohi jääda sõnakõlksudeks. Lapse huvid olgu kogu ühiskonna elus esikohal. Iga last tuleb märgata ja kohelda partnerina. Lapse mure peab saama kiiresti lõpliku lahenduse. Eri valdkondade ja tasandite ametnikud peavad oskama töötada lapse nimel üheskoos kiiresti ja targalt.

Toimikut üle andes peab olema kindel, et juhtumi käsitlemine jätkub ja et lapsele parim lahendus sünnib nii ruttu kui võimalik. Laste ja noorte kaasamine kogukonna arendamisse ning mis tahes neid puudutavates küsimuses peab olema kindel aluspõhimõte.

Seni on alaealiste osalus liiga tihti olnud formaalne ja juhuslik. Juurduma peab arusaam, et laps ja noor nõupidamisel on mitte pelgalt seadusest tulenev, vaid loomulik ja tulus nähtus.Lapse igakülgse arengu seisukohalt peab tervislik toit, sealhulgas soe lõuna olema tagatud ka puhkepäevadel ja koolivaheaegadel.

Füüsilise ja sotsiaalse arengu nimel peab iga laps saama osaleda huvitegevuses ja veeta soovi korral puhkust lastelaagris. Uue lastekaitseseaduse jõustudes lähtub riik rahvusvaheliste õigusaktidega, sealhulgas ÜRO lapse õiguste konventsiooniga võetud kohustusest luua meie lastele õnnelik lapsepõlv.

Toimiv riiklik järelevalve seaduse täitmise üle peab olema endastmõistetav ning jõudma iga lapse ja iga juhtumini. Peame püüdma, et kohustusest saaks missioon. Riik – see on tema kodanikud, nii lapsed kui suured.

Usume, et kogu Eesti ühiskond täidab lapse heaolu tagamiseks oma kodanikukohust märgata ja toetada last.

MTÜ Lastekaitse Liit

1 Kommentaar
Inline Feedbacks
View all comments
Lastekaitse Liidu pressikajastus 01.01.14-31.08.14 | Lastekaitse Liit
8 aastat tagasi