Uus erakond sünnib sel sügisel. Intervjuu Andres Ammasega

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

Andres Ammas

Vaba Isamaalise Kodaniku lihtliige Andres Ammas (pildil) ütleb uue erakonna eesmärke selgitades, et erakonda võiksid toetada kultuuriinimesed ja väikeettevõtjad, kohalikud valimisliidud ja kõik teised, kes peavad tähtsaks ausat ja eetilist poliitikat.

Vaba Isamaalise Kodaniku juhatus ja ühenduse Parem Eesti juhid leppisid laupäeval Tallinnas kokku, et hakkavad koos ette valmistama uut erakonda.

MTÜ Vaba Isamaalise Kodaniku (VIK) liige Andres Ammas, mis on Teie roll selles protsessis? Teleuudistes näidati, et juhatasite seda koosolekut.

Laupäeval kohtus VIKi detsembris valitud juhatus Parema Eesti (PE) juhtidega. Mina VIKi juhatusse ei kuulu ja mind sellel koosolekul ei olnud, teles näidati detsembrikuist ülesvõtet VIKi 10–liikmelise juhatuse valimise koosolekult.

VIK ja PE on ka varem kohtunud, nüüd tehti ühise erakonna asutamine teatavaks.

Kas liitute uue erakonnaga?

Ikka, lähen erakonda edasi, aga jään lihtliikmeks, sest minu põhitöö raadioajakirjanikuna ei luba erakonna juhtorganeisse kuuluda.

Millal erakond registreeritakse?

Kavas on registreerida sügisel, oktoobris–novembris, mil algab riigikogu valimiste aktiivne kampaania.

Kuidas leitakse registreerimiseks vajalikud 1000 liiget?

See ei ole suur probleem. VIKi liikmeist paarsada tuleb erakonda kaasa, arvestame ka teiste ühenduste poolehoidjatega. Paljude kohalike valimisliitude inimesed tulevad arvatavasti kaasa.

Kas need kohalikud valimisliidud on VIKiga seotud?

Nad ei ole enamasti VIKiga seotud, aga valimisliitudel ja VIKil on ühine huvi, kuidas Eestis võimu detsentraliseerida. Kohalikel valimisliitudel on olnud kohtumisi Eestis ja neid on veel tulemas. Kohalikud valimisliidud arutavad, kuidas teha koostööd ja osaleda jõulisemalt nii kohalikus kui ka riigi poliitikas.

Valimisliitudel ja VIKil on olnud vastastikune huvi. Mina ei ole neil nõupidamistel käinud ega oska seal räägitust kõnelda. Olen kuulnud, et Tartus on olnud üks selline nõupidamine, tulekul on midagi sellesarnast Märjamaal.

Kas VIK näeb tulevase erakonna liikmena ka Reformierakonnast häältevõltsimise pärast välja heidetud Kristiina Ojulandi?

Minu isiklik arvamus on, et see koostöö on keeruline, aga mitte võimatu.

Tuleb selgeks teha, mis on tema tegelik huvi, kas ainult isiklikud ambitsioonid ja isiklik heaolu või on tal siiras mure Eesti pärast. Ma ei ole kindel, et Ojulandi kavatsused on päris siirad, aga ma ei tahaks ka näpuga näidata, kes kõlbab uude erakonda ja kes ei kõlba.

Kui nädalavahetusel räägiti uue erakonna asutamisest ja Kristiina Ojulandist, ei maininud ajakirjandus kordagi põhjust, miks Ojuland Reformierakonnast välja heideti. Kas Teie meelest oli Ojuland oma erakonna sepitsuste ohver või oli ta häältevõltsija? Kas VIKile on see üldse tähtis küsimus?

Ojulandi küsimus on VIKile ja uuele erakonnale tähtis, sest uus erakond tahab eetikat tähtsaks pidada.

Mina ei saa kahjuks sellele küsimusele vastata, sest ma ei tunne Reformierakonna siseelu ega oska öelda, kas Ojulandile tehti liiga. Mina ei ole kohtumõistja, aga see häältega sekeldamine oli igal juhul kahtlane.

Kes saab uue erakonna esimeheks?

Aus vastus on: ma ei tea. Kõhutunne ütleb, et tulevase esimehe nime ei suuda ennustada ka targad politoloogid ega poliitikavaatlejad. Arvan, et erakonna juhiks võib saada keegi, kes ei ole praeguste asutajate seas ja kelle nime ei ole nimetatud.

VIKi eesmärk on uut erakonda luues, et see tugineks laiemale kandepinnale, et ei nähtaks vaid VIKi ümber koondunud inimesi. Oleme tahtnud laiemat toetuspinda kultuuriinimeste, kohalike seltsingute ja Eesti pärast südant valutavate ausate inimeste seas. Uus juht peab ühendama väga kirju seltskonna.

Kuidas VIKi juht Andres Herkel sellega lepib?

Hindan Herkelit kui inimest ja poliitikut kõrgelt, söandan teda oma sõbraks pidada. Muidugi kõlbab ta erakonna esimeheks, aga arvan, et uue erakonna eduks oleks tähtis, et seda hakkaks juhtima keegi teine.

Ühes võin olla täiesti kindel, et Andres Herkel ei ole selline inimene, kelle isiklike ambitsioonide pärast midagi toimumata jääb, kes ennast ettevõetust kõrgemale seaks.

Kust tuleb erakonna asutamiseks ja ülalpidamiseks raha?

„Erakonna tegemiseks on vaja kolme asja: inimesed, ideed ja raha,” ütles ka Kalle Muuli pühapäeval saates „Olukorrast riigis”.

Arvestades, kui hästi on VIK suutnud liikmemaksu korjata erakondadega võrreldes, jätkub küllap neid, kes on nõus uude erakonda panustama.

Ma ei usu, et leiame suuri rahastajaid, nagu kümme aastat tagasi leidis Res Publica. See fenomen ei kordu, aga ongi parem, kui kümne suurrahastaja asemel on mõnisada, kes panustavad vähehaaval.

Mis asi on see teistsugune poliitika, mida VIK ja Parem Eesti erakonna asutamisest teatades lubasid?

Kolme asja on toonitatud. VIK on sündinud uue, parema ja ausama poliitilise kultuuri ootuses ja taotluses. Kuu aega tagasi esitasid Herkel ja Juku–Kalle Raid riigikogule demokraatia paketi, kümme ettepanekut, kuidas muuta erakonna asutamise ja valimisseadust nii, et see tundub inimestele jälle aus ja õiglane. Seda paketti tasuks lausa ajakirjanduses avaldada.

Teine, mis huvitab VIKi ja kohalikke valimisliite, on suurem otsustusõigus kohapeal, päriselt toimiv regionaalpoliitika.

Kolmandaks: väikeettevõtjad on õigustatult rahulolematud ning väikeettevõtlus vajab tähelepanu ja tuge. Tundub, et Reformierakond ja IRL on väikeettevõtjad unustanud.

Mitu kohta erakond tuleva aasta märtsis riigikogus saab?

Väga tõsiselt ei saa sellele küsimusele vastata. Pakutud on 6–51 kohta, aga juba pääs riigikokku on suur asi.

Mis seltskond on Parem Eesti?

See on minu meelest ausate kavatsustega seltskond, kes on korraldanud üle Eesti kokkusaamisi ja kärajaid, selle kaudu on koostöö tulnud. Nemad reageerisid ka Jaan Männiku üleskutsele, aga millegipärast nende koostöö seiskus. Parema Eesti seas on ettevõtjaid ja kultuuriinimesi, aga nad pole ennast nii organiseerida suutnud kui VIK. Väljaütlemistes on Parem Eesti olnud VIKist teravam ja ägedam, aga mulle see sobib.

Kas Jaan Männikust saab uue erakonna toetaja ja liige?

Jaan Männik on nii otse kui ka meedia kaudu öelnud, et talle on meie vaated lähedased. Ta on päris kindlasti uue erakonna üks alustalasid.

Mis saab erakonna nimeks?

See selgub sügisel. Et niisugused asjad tekitavad palju vaidlusi, siis energia säästmiseks ja juba eos konfliktide vältimiseks on nimeküsimusest praegu hoidutud.

Uus erakond tuleb Herkeli sõnul parempoolne. Kellega olete valmis riigikogus koostööd tegema?

Parempoolne erakond niivõrd, kuivõrd sel tänapäeval tähtsust on, aga parem–vasakskaalast tähtsamad on demokraatia ja eetilised küsimused.

Koostööd saame riigikogus teha nendega, kes on valmis tunnistama, et alustuseks on vaja ellu viia demokraatiapaketikeses nimetatud seadusmuudatused. Mina tunnen rohkem lähedust IRLi ja sotsidega, aga sümpaatseid inimesi on igas parteis. Iseasi, kui palju neil jätkub julgust selg sirgeks lüüa.

Juku-Kalle Raidi ja Andres Herkeli demokraatiapakike ehk 10 seadusandlikku sammu, millega ei saa viivitada
• Vähendada erakondade riigieelarvelist rahastamist kuni pooleni praegusest tasemest.
• Vähendada erakonna loomiseks vajalikku liikmete arvu 200 peale.
• Riigikogu ja kohalikel valimistel Tallinnas minna üle avatud nimekirjadele.
• Valimiskünnise alandamine.
• Poliitikareklaami mõiste defineerimine.
• Kohalike omavalitsuste reklaami ja mainekampaaniate keelamine valimiste eel.
• Korruptsioonivastase seaduse täpsustamine.
• Nn peibutuspartide probleemi lahendamine.
• Riigikogu kodu– ja töökorra liberaliseerimine.
• Valimisliitude lubamine riigikogu valimistel.

11 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments
eedu
8 aastat tagasi

Ei usu et on nii lolle valijaid kes endiseid ja praeguseid riigikogulasi valiksid.
Need ju peibutuspardid ja neid ei saa usaldada.

ridalas on
8 aastat tagasi
Reply to  eedu

valisid vana tühikargaja tagasi ja nüüd nutavad, et see neil Silmal juba aastaid teed korda ei suuda teha

naine
8 aastat tagasi

eelkõige peab siis riigis muutma seadusi, maksupoliitikat ja … üldse peavad võimul olema tugevad majandusinimesed..Kui seda ei juhtu, on kõik tühisisu populism….Tühjad loosungid patriotismist ja demokraatiast ei anna inimestele tööd ja leiba ja kindlasti ei hoia neid Eestis.Ni et mõelge hoolega,mida see uus erakond suudab inimestele pakkuda,lubadustest on kõik ammu tüdinenud.

pakuvad
8 aastat tagasi
Reply to  naine

üksteisele tähtsaid ameteid ja kõik, eesmärk hakata saama riigikokutaja penssi

nalja teete või?
8 aastat tagasi

Ojuland visatigi erakonnast välja,sest ta oli suli….ja kas sinna erakonda kogutakse nüüd teiste erakondade sulid kokku või? Rahvas siis peaks sealseid “ausaid” poliitikuid,kes ausat poliitikat ajavad, valima minema või? Ojulandil on lihtsalt mure,et rahakott võib äkki väikseks jääda….Ammas oleks võinud otse välja öelda,mis teema selle mutiga on…selline läbi lillede jutt on nõme.

ohjah
8 aastat tagasi

Mina enam ei usu …

kodanik
8 aastat tagasi

Männikuga igati päri aga Ojuland punti võtta??? Siis võib ju kõik ülejooksikud ja väljavisatud kokku korjata. Oljuland pole selle riigi heaks väikest näppugi liigutanud, kogu tema karjäär teenib ainult isiklikke huve.

uus on kõik vana
8 aastat tagasi

kameeleon jääb kameeleoniks ja kommunist kommunistiks ja juku tolaks

siilid udust
8 aastat tagasi

leheilves pandi leheomanikku ümmardama. aga muidu on teema sisu kivi kaela ja põhja.

hm
8 aastat tagasi

Paberlehes on kirjas, et paketikese taga on Herkel ja Juku-Kalle Raid, siin ainult Herkel. Juku-Kalle pole kahtlemata rumal mees aga jätab sellise tõmbleja laadatola mulje. Soliidsust temas ei ole, ainult loba. Tema siis ka samas pundis?

Kaarel
8 aastat tagasi

Miks rahastamine ainult poole peale? 10-20% oleks paras, et saaks väikest sekretariaati palgal pidada.
Valimiskünnise alandamine on ohtlik tee. Riigikokku tekib lisaks 2-3 paariliikmelist erakonda, kellel pole muud funkstiooni, kui saada vajalike otsuste läbisurumiseks kinni makstud ehk ära ostetud.
Muus osas on ettepanekutel jumet.