Juhtkiri: Ise teen, ise vastutan

Andrus Karnau

andrus.karnau@le.ee

Uuest õppeaastast hakkavad Haapsalu linna koolides taas tööle oma koolisööklad, sest linnavalitsus on otsustanud, et ei tee enam uut konkurssi koolide toitlustaja leidmiseks.

Kas otsus on õige või vale, eks see selgu mõne aja pärast, aga esialgu tunduvad linnavalitsuse argumendid päris veenvad. Linn koiab kokku käibemaksu pealt, linn ei pea teenima kasumit, nagu eraettevõtja.

Teisalt tähendab oma koolisööklate pidamine suurt vastutust. Koolitoit on väga rangelt reglementeeritud. Täpselt peab kinni pidama igasugu ratsioonidest ja (hügieeni)nõuetest, aga eks iga perenaine tea, kui raske on päevast päeva pakkuda väga odava hinnaga väga head ja tervislikku toitu väga suurele hulgale väga erineva maitsemeele ja toitumisharjumusega noorele inimesele.

Kui varem sai kaebuse korral nõudlikult vaadata Näksi poole, siis nüüd hakatakse vaatama linnavalitsuse poole. See ei pruugi halb olla. Linnavalitsusel on raha rohkem kui ühel väikesel ettevõttel. Linnavalitsus ei lähe pankrotti.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments