Kodukant Läänemaa korraldas lastele laagri

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

Augustikuu esimesel poolel korraldas Kodukant Läänemaa Tuksi spordibaasis lastelaagri, milles osales kokku 45 last igast Läänemaa vallast. Laagri teemaks oli turvaline looduses viibimine, iseenda ja abivajaja abistamine hättasattumise korral ning loodusega tutvumine.

Kogunemise päev

Laagrikasvatajad jagasid lapsed rühmadesse, iga rühm mõtles välja rühma nime ning kujundas rühma lipu. Lipukangad annetas laagrile Kangadžungel. Kasvataja Jarmo Jaaku tutvustas lipu kasutamise kombeid: millise kujuga lippe valmistatakse ja kuidas lippu kantakse ning rääkis kogemustest lipukandjana. Lapsed jagasid oma muljeid lipu kandmisest rahvatantsupeol ja kodutütarde ülesastumisel.

Igal päeval oli laagris külalisi.

Päästepäev

Maie Mitšurina arutles lastega kõikvõimalike ohutusalaste probleemide ja õnnetusjuhtumite üle, mis võivad looduses viibides juhtuda. Pommi- ja veeohutusalast infot jagas Meeme Riismaa. Noarootsi ja Nõva vabatahtlikud päästjad eesotsas Meelis Lusikuga demonstreerisid päästeautosid ja korraldasid võistlused, millest võttis osa kogu laager – 130 noort. Nimelt moodustati meie “väikestest” ning laagris olnud Sixtina tantsutüdrukutest ja korvpallipoistest 10 ühisvõistkonda, kes laagripäevade jooksul võistlesid päästealal, köieveos, playback’is, torditegemises jm. Selline võistkondadevaheline võistlus toimus iga päev.

Esmaabipäev

Sveta Mustkivi naiskodukaitsjatega ja kodutütardega alustas oma kava näitlike draamaklippidega igapäevaelust, kus abivajaja on otse meie kõrval. Neli lasterühma läbisid neli punkti, kus jagati teadmisi sidumisest, põletustest, päästekeskusse teatamisest ja teadvusetu abistamisest. Lapsed demonstreerisid omandatud sidumisoskusi ja esmaabivõtteid teadvuse kaotanud inimese puhul. Õige võtte puhul ei ole inimese kaal väga oluline – ka väike laps suudab abistada!

Orienteerumispäev

Kalle Karm Kaitseliidust tutvustas kompassi ning kaardilugemise algteadmisi. Kalle oli märkinud ka orienteerumisraja Tuksi mustikatest-pohladest kirendava metsa vahele, raja läbimiseks tuli leida kaardile märgitud punktid. Iga rühm läbis raja vastavalt valitud tempole – kes pühendus kiirusele, kes mustikate-pohlade söömisele. Teema lõpetuseks oli Kalle ette valmistanud viktoriini.

Ekskursioon Nõvale

Laagri neljandal päeval toimus ekskursioon Nõvale. Silja Silver koos abilise Kerstiga tutvustas lastele RMK keskuse juures asuvat loodusrada, ühiselt otsiti erinevaid marju nii rohttaimedelt kui põõsastelt. Lühikese raja ääres kasvas üllatavalt palju marju – alates maasikatest ja lõpetades paakspuuga. Lapsed said teada, mida suhu pista, mida mitte.

Seejärel tutvuti RMK Nõva looduskeskuse ekspositsioonidega, eriti põnev oli lugu Osmussaare meteoriidist. Külastati Veskijärve põlenguala ning arutleti, millest sellised põlengud tekkivad. Selgus, et 99% looduspõlenguist on saanud alguse inimeste hoolimatuse tõttu, mis lapsi väga kurvastas.

Osa julgeid laagrilisi sai ujuda väikeses liivapõhjaga Toatse rabajärves. Järvevee temperatuuri mõõtmiseks on paigaldatud ujumissillale termomeeter, mis sel päeval näitas veesoojuseks 20 kraadi – merevesi tundus selle kõrval üsna jahe. Meres käidi Tuksi rannas, paar karastatud last ka Perakülas. Peraküla ranna piknikuplatsil peeti ka mõnus lõuna, milleks kõik tarviliku oli kaasa varunud laagrijuht Irmeli Alt.

Õhtupoolikuks oli välja pakutud katsumus – kõik soovijad said viikingipaadiga aerutada kapten Enn Laansoo juhtimise all. Kokku sai viis paatkonda, igas paatkonnas umbes 12 inimest. Päästevestid selga, lapsed aerudele ning kapteni juhatusel manööverdati karide vahelt välja merele ja tagasi. Paljudel ei olnud eelnevat sõudmise kogemust, aga paatkonnad toimisid kõik kenasti. Kaasas olnud kasvatajatel ei lastud eriti aere proovidagi!

Lõpupäev

Viimase päeva hommik möödus kiirelt pakkimise ja toakoristuse tähe all. Jarmo ja Liina olid laagri jooksul jäädvustatud fotod kokku kogunud ning nüüd said laagrilised ülevaate, mis kõik oli nende päevade jooksul toimunud. Pille Kast ja Eda Aavik korraldasid viktoriini, toimus võistkondlik küpsisetordi valmistamise võistlus. Viis päeva oli möödunud lennates.

Läänemaa lastelaagris osalenud lapsed teenisid kasvatajate tunnustuse valmisoleku ja julgusega lüüa käed külge igas olukorras, kus nende abi peaks vaja minema. Kõik 45 laagrilast olid vahvad ja väsimatud, osavad ja julged, sõbralikud ning abivalmid! Kasvataja Liina Lai käe all ja juhtimisel õppisid laagrilised patsipunumise tehnikaid, poistele aga valmisid uljad punkarisoengud. Ave-Piia Rohtla õpetas valmistama marakaid ja trumme, Larissa Mandel punutud nööri. Laagriõhtuid sisustasid ühised diskod, kus Sixtina tantsurühma liikmed õpetasid selgeks ka kõiki ühendava laagritantsu. Algul istusid poisid veidi murelikult pingil, kuid teisel päeval said juba kõik koos tantsu vihtuda.

Laager toimus tänu vabatahtlikele laagrikasvatajatele Ave-Piia Rohtlale, Eda Aavikule ja Pille Kastile (rühm Muumid), Liina Laile, Jarmo Jaakule (rühm Dreamers), Irmeli Altile, Anella Hannusele (rühm Tähesadu) ja Helle Ilumäele (rühm Hõbeluiged) ning kõikidele vabatahtlike ühenduste tublidele tegijatele, kes laagrilaste päevi sisustasid.

Lea Lai,
kodukant Läänemaa projektijuht

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments