Politsei kutsub üles lasteasutuste ümbruses liikluskorraldust kriitiliselt üle vaatama

Andrus Karnau

andrus.karnau@le.ee

Sellel nädalal edastas Politsei- ja Piirivalveamet kohalikele omavalitsustele meeldetuletuse, et pöörataks tähelepanu liikluspildile koolide ja lasteasutuste lähistel just laste liiklusohutust silmas pidades.

Politsei argitab jälgima tee seisundit, kõnniteede olemasolu, teekattemärgistust, valgustust, märkide nähtavust, aga ka haljastuse kõrgust jne. „Seda kõike tuleb vaadata ka lapse silmade kõrguselt,” meenutas politsei pressiesindaja Tuuli Annama.

Korrakaitsepolitseiosakonna juhi Tarmo Miilitsa sõnul on teeomanikul väga oluline roll liiklusohutuse tagamisel. „Hea liikluskorraldus jälgib inimeste liikumisloogikat ning on nähtav ja üheselt arusaadav kõigile osapooltele. Siis on ka kõige suurem tõenäosus, et liikluskorraldusvahendeid järgitakse ning need tõesti oma eesmärki täidavad,“ rääkis ta.

Politsei hinnangul on kõige kriitilisemad probleemid enamasti kooli lähistel tee ületamisega, kus tuleb arvestada bussipeatuse, kioski, kaupluse või muu säärase asukohaga ning laste peamiste marsruutidega. Lapsevanematest autojuhid kipuvad aga kõige enam rikkuma parkimise ja peatumise nõudeid ning halvimal juhul lastakse laps autost välja päris keset teed. Piirkonda üldiselt läbiva liikluse puhul on kõige suurem probleem aga ohutust sõidukiirusest mitte kinnipidamine. Kõiki neid probleeme mõjutab otseselt ka liikluskorraldus.

Miilitsa sõnul näevad igapäevaseid ohuolukordi kõige selgemini just lasteasutuste töötajad ise ning ka lapsevanemad. „Liiklustemaatika võiks olla hoolekogudes ja lapsevanemate koosolekutel regulaarseks teemaks, kust ettepanekud ja mured teeomanikule edastataks. Liikluskorralduse parandamiseks ei tohi oodata õnnetuseni, vaid tuleb teha kõik võimalik selle ära hoidmiseks,“ rõhutas Miilits.

Kooli algusest jälgib ka politsei tähelepanelikult liikluskorraldust lasteasutuste lähistel. Kui teeomanik liikluskorralduses ilmnenud puudusi ei kõrvalda, nõuab politsei nende probleemide lahendamist juba ettekirjutuse või märgukirjaga.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments