Kultuurifoorum sai läbi, arutelu jätkub

Andrus Karnau

andrus.karnau@le.ee

 

 
11.-12. novembril pidas Eesti Kultuuri Koda Haapsalu kultuurikeskuses foorumi "Eesti vaimne julgeolek ja kultuuripoliitika põhisuunad". Foorumi põhitähelepanu keskendus kultuuripoliitika arengusuundade koostamisele aastani 2020.
 
Eesti valitsuse tegevuskava aastateks 2011-2015 näeb ette Eesti kultuuripoliitika põhialuste uuendamist. Et uus kultuuripoliitika oleks igakülgselt kultuuri ja loomemajandust toetav, teeb Eesti Kultuuri Koda koostööd valitsuse ning kultuuriavalikkusega, et sõnastada üksteise ootustele ja arvamustele tuginedes kultuuripoliitika uued arengusuunad aastani 2020 . Dokumendi koostamist koordineerib juhtrühm, kuhu kuuluvad Eesti Kultuuri Koja, Riigikantselei, Rahandusministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi esindajad. Kultuurikojalt ja konkreetselt Haapsalu foorumilt oodatakse aga dokumendi esimese variandi jaoks ideid, ütles kultuuriminister Rein Lang.
 
Foorum andis osalejatele võimaluse kultuuripoliitika võtmeküsimustes kaasa rääkida. Foorumi juhatas reedel sisse  president Toomas Hendrik Ilves ning päev jätkus Kaarel Tarandi juhitud poliitikute vestlusringiga erakondade kultuuripoliitikast. Üles astusid Liisa-Ly Pakosta (riigikogu liige, Isamaa ja Res Publica Liit), Mailis Reps (riigikogu liige, Keskerakond), Jaak Allik (Sotsiaaldemokraatlik erakond) ning kultuuriminister Rein Lang (Reformierakond).
 
Päeva teine pool jätkus viie paneel- ja vabadiskussiooniga, mis andsid kõigile võimaluse osaleda aruteludes, kus käsitleti kultuuri seoseid rahvastiku, hariduse, tehnoloogia, majanduse ja riigiga. Aruteludes osalesid Linnar Viik, Hans H Luik, Heldur Meerits, Hardo Aasmäe, Tarmo Jüristo, Andres Jõesaar , Andrei Hvostov , Maria–Kristiina Soomre, Daniel Vaarik  jt. 
 
Teemapaneelides kerkinud küsimusi ja algatusi käsitleti põhjalikumalt laupäevastel "avatud ruumi" tüüpi aruteludel.
Kultuurifoorumist võttis osa 203 kultuurivaldkonna tegijat.
 
Eesti Kultuuri Koda ühendab ligi 200 kultuuriga seotud üksikisikut ja organisatsiooni. Organisatsiooni liikmelisus on vabatahtlik ja avatud kõigile huvilistele.  Kultuuri Koja sisuline töö toimub läbi organisatsiooni liikmete poolt algatatud töögruppide.
 
Ülevaade kultuuripoliitika arengusuundade tööst ja dokumentidest on jälgitav veebilehel www.kultuuripoliitika.ee . Hiljemalt 30. novembriks oodatakse kommentaare ja ettepanekuid arengusuundade dokumendile aadressil jorma.sarv@kul.ee ning läbi www.kultuuripoliitika.ee veebilehe.
 
Eesti Kultuuri Koda asutatu 22. veebruaril 2011 kinos Sõprus, et ühendada loomingulise tausta või huvidega juriidilisi ja eraisikuid, kelle soov on Eesti kultuuri sisemise jõu ja ühiskondliku kõnekuse hoidmine ning parandamine läbi regulaarse avatud arutelu. Asutatud koda on võtnud nõuks koguda, analüüsida ja mõtestada kultuurialast informatsiooni, arutleda kultuuri ühiskondliku rolli ja väärtustamise üle ning teha tihedat koostööd seadusandliku võimu, täitevvõimu, majandus- , haridusasutuste ja poliitiliste institutsioonidega, erialaliitudega ja muude kultuurivaldkonda esindavate organisatsioonidega.
1 Kommentaar
Inline Feedbacks
View all comments
Mati
10 aastat tagasi

Oli hea üritus. Kiitust!