Avakülg Tags Uuemõisa algkool

Silt: Uuemõisa algkool

Uuemõisa kooli robot palub vabandust muusikaga

[caption id="attachment_245357" align="aligncenter" width="900"] Uuemõisa kooli haridustehnoloog Sirje Sinitskaja andis Norra 1. ja 2. klassi lastele Eestit tutvustama tunni osalt eesti keeles. Foto: Maia Tohver[/caption]Uuemõisa kooli kõige väiksemad õpilased lahendavad norralaste, soomlaste, islandlaste ja hispaanlastega võidu probleeme robotite abil.  Uuemõisa lasteaed-algkool arutles terve eelmise õppeaasta Soome, Norra, Islandi ja Hispaania kooliga selle üle, kuidas õpetada lapsed IT abil probleeme lahendama. Õpetajad käivad välismaa koolides, algklassilapsed lahendavad arvutite ja robotite abil ühesuguseid ülesandeid ja vanemad õpilased teevad lahendustest videod, mida omavahel võrreldakse. “Tänapäeva ühiskond eeldab digitaalset kirjaoskust ja probleemide lahendamise oskust. Meie projektis õpivad lapsed, kuidas lahendada igapäevaelu probleeme robotite, programmeerimise ja  rakenduste abil,” rääkis Uuemõisa lastead-algkooli haridustehnoloog Sirje Sinitskaja. Projekt kannab nime “Codebotting - learning through coding and robots” (e.k. “Koodirobotlus - õppimine programmeerimise ja robotite abil”), mida rahastab Erasmus+ ja veab Uuemõisa kool. Kahe õppeaasta jooksul on viis kokkusaamist - üks igas riigis. Kokkutulekute ajaks tuleb iga kooli lastel ära teha kodune töö, mida siis teiste omadega võrreldakse. Esimene kokkusaamine, kus eestlased andsid ka esimese ülesande, oli möödunud sügisel Uuemõisas. Kui oled pahandusega hakkama saanud Esimene elulise probleemina anti lastele lahendada olukord, kus laps on pahandusega hakkama saanud ja nüüd tuleb tal vanematega lepitust otsida. Lahendused olid õige erinevad. Eesti lapsed otsustasid, et muusika aitab alati ja panid roboti muusikat esitama.

Uuemõisa elanikke nörritab ehituspraht ja prügi varisemisohtlikku abihoone juures

[caption id="attachment_234321" align="aligncenter" width="900"] Uuemõisas Sanco töökojahoone taga asub lagunev abihoone, kuhu veetakse prügi. Foto: Arvo Tarmula[/caption] Lääne Elu sekkumise tõttu saab Uuemõisas tegutsev Sanco AS Haapsalu linnavalitsuselt käsu oma territoorium prügist ja ehitusprahist puhtaks teha ning varisemisohtlik hoone lammutada. Aprilli algul postitas Eneli Jaanoja Facebooki Haapsalu ja Läänemaa gruppi fotod prügilademest Uuemõisas Mõisa teel. Osa prügi oli tassitud pooleldi sissevarisenud katusega lagunenud hoonesse, mille ümbruses vedeles kõikvõimalikku ehitusprahti ja -jäätmeid, sealhulgas eterniiti. Viimane sisaldab ohtlikku asbesti, mille kasutamine toodete valmistamisel keelati Euroopa Liidus 1999. aastal. Kogu see kraam vedeleb mõnekümne meetri kaugusel Uuemõisa kooli krundist.