Avakülg Tags Metsaraie

Silt: metsaraie

RMK rikkus raietöödega looduskaitsealuse puiskarjamaa

[caption id="attachment_257206" align="alignnone" width="906"] Kuigi metsavedu tohib Noarootsis teha vaid külmunud maaga, ei läbenud RMK nii kaua oodata. Foto: Mihkel Puhm[/caption] Keskkonnainspektsioon alustas Noarootsis, Silma looduskaitsealal Kudani piiranguvööndis puiskarjamaa ja rannaniidu taastamiseks tehtud raietööde üle väärte menetlust, sest tööde käigus sai pinnas kahjustada.

RMK tahab Haapsalus lageraiet 58 hektaril

Riigimetsa majandamise keskus (RMK) tegi Haapsalu volikogule ettepaneku kaotada väärtuslikel metsaaladel lageraie keeld, ja esitas vastutasuks oma järgmise kümne aasta metsaraiumise kava.

RMK esitas Haapsalule raietingimuste muutmise kohta vaide

Maikuus toimunud ühisreid metsadesse ja selle tulemusena tehtud kokkulepped ei toonud lahendust. Pildil (vasakult) Keskkonnaameti Lääne regiooni metsanduse juhtivspetsialist Jaanus Nilp, Keskkonnaameti metsaosakonna juhataja Omav Etverk, Haapsalu linnavalitsuse liikmed Ailar Ladva ja Remi Treier ning aselinnapea Helen Rammu. Foto: Arvo Tarmula Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) esitas vaide Haapsalu linnavolikogu otsuse peale, milles sõnastati varasemast rangem lageraiekeeld väärtuslikel maastikel ja puhkealadel. „RMK vaie on eksitav. Nad kirjutavad, nagu oleks lageraie olnud enne puhkealadel lubatud – ei olnud. Me lihtsalt täpsustasime üldplaneeringus sõnastust,“ ütles Haapsalu aselinnapea Helen Rammu. RMK peametsaülem Andres Sepp, kelle nimi vaide all seisab, ei ole Rammu käsitlusega nõus. „Uue sõnastusega muudeti tingimusi. Sellepärast me vaide ju üldse tegimegi,“ ütles Sepp Lääne Elule. Kolm viga Sel aastal Ridala maadel mitmel pool toimunud lageraied ärritasid väga kohalikke elanikke. Kuna teema tekitas ohtralt pingeid, korraldas Haapsalu linnavalitsus maikuus ümbruskonna metsades ringsõidu, milles osalesid ka RMK ja keskkonnaameti esindajad. Keskkonnaameti metsaosakonna juhataja Olav Etverk rääkis toona, et ametil on väga keeruline jätta raieluba andmata, kui piirkonnas kehtib nö „pehme“ piirang, mis lubab erandolukorras raiuda. Millised need erandolukorrad on, pole aga täpsustatud. Etverk ja ameti Lääne regiooni metsanduse juhtivspetsialist Jaanus Nilp pakkusid, et Haapsalu linn võiks kirja panna oma soovid piirangute kohta konkreetsetel metsaaladel. Seda linnavalitsuses ka tehti. 29. juunil võttis volikogu vastu otsuse pealkirjaga „Ridala valla üldplaneeringu muutmine ja täpsustamine“. Kuu aega hiljem, 27. juulil esitas RMK vaide, leides et otsus on õigusvastane ja rikub RMK õigusi.

Aselinnapea süüdistab riiki keelatud lageraies

Haapsalu aselinnapea Helen Rammu seisab Valgeväljal riigimetsa langil, kus üldplaneeringu järgi lageraiet teha poleks tohtinud. Foto: Arvo Tarmula Haapsalu aselinnapea Helen Rammu süüdistab riigimetsa majandamise keskust (RMK), et see võttis maha 4,5 hektarit metsa, kuigi planeeringu järgi tohtinuks seal lageraiet teha vaid erandkorras. RMK tegi sel kevadel Valgeväljal lageraiet kokku 4,5 hektaril. Maha võeti 1,5 hektarit kaasikut, 1,5 hektarit männikut, hektar kuusikut ja pool hektarit lepikut. Rammu sõnul linnavalitsust raiest isegi ei teavitatud, kuigi tegemist oli metsaga, mis oli planeeringuga ette nähtud rohevõrgustiku osa.