Vormsi tahab arutelusid parvlaevaühenduse parendamiseks

BNS

Parvlaev Ormsö. Urmas Lauri foto
Rohuküla ja mandri vahel ühendust pidav parvlaev Ormsö. Foto: Urmas Lauri

Vormsi vallavalitsus soovib ühes transpordiameti ning majandus- ja kommunikatsiooninisteeriumiga rääkida võimalustest Vormsi praamiühenduse tõhusamaks korraldamiseks.

Vallavalitsuse sõnul on Vormsi saare puhul arengueelduseks ja prioriteediks paindlik ja elanike huve arvestav praamiliiklus. “Vedajaga AS Kihnu Veeteed oleme pidanud kõnelusi ja leppisime selle aasta varakevadel kokku, et edaspidi vaatame iga järgmise kuue kuu graafikud üle septembris ja veebruaris. Kokku oleme leppinud ka piirangutes raskeveokite laevale pääsuks suvehooajal. Mitmetes teistes küsimustes jääme aga omavahel kõneledes ummikusse,” nentisid Vormsi vallavanem Maris Jõgeva ja vallavolikogu esimees Jaak Kaabel kirjas.

Vallajuhtidel on soov leida lahendused eelkõige neljale suuremale teemale: kiirem ja vajadustele vastav sõidugraafiku tihendamine, mis hõlmab endas lisareise; müügipileti tingimuste korrigeerimine; suurema reisikindlustuse olemasolu saare püsielanikele suunaga mandrilt saarele; ning reisijatelt tagasiside saamine, mis on praegu suunatud vaid vedajale.

Jõgeva ja Kaabel märkisid, et kuigi liiniveoleping näeb ette graafiku tihendamise võimaluse, on senine kogemus näidanud, et vedaja selleks võimalust ei näe või ei saa vald seda teha operatiivselt ja paindlikult.

„Eelmise lepingu kehtivuse viimastel aastatel anti Vormsi kogukonnale korduvalt lubadusi, et uue lepinguga saavad tekkinud kitsaskohad lahendatud,” kirjutasid nad, selgitades, et 2020. aasta kevad-suvel toimunud avaliku teenindamise otselepingute sõlmimise menetluses oli hinnapakkumuste küsimisel algselt tingimus, et vedaja peab teenuste pakkumisel arvestama vaid niiöelda ühe meeskonna tööaja mahuga. Menetluse käigus see piirav tingimus aga muudeti, sealhulgas pikendati pakkumuste esitamise tähtaega. Seega olid kõik pakkujad teadlikud muutunud teenuse mahust ja sellega kaasnenud lepingutingimuste sisust.

„Praktikas oleme jätkuvalt lepingule eelnevas ajas ja reiside arvu ühekordset või pikaaegset tõstmist välistavaks asjaoluks on vedaja jaoks niiöelda ühe meeskonna tööaja piirang. Juba mitu aastat ei ole reiside või teki liinimeetrite osas vastanud pakkumine nõudlusele ja arvestades, et nõudlus iga-aastaselt kasvab veelgi, ei ole realistlik olemasoleva reiside mahuga ilma Vormsi kogukonda ja kohalikku ettevõtlust kahjustamata jätkata,” toonitasid vallajuhid.

Piletimüügi osas heidavad Jõgeva ja Kaabel ette, et alates möödunud aasta juunist saab reisija osta pileti ainult konkreetsele reisile, kuid sellisel jäigal kujul piletimüük nende vaates ei toimi ja ei ole kliendisõbralik. Üheks lahenduseks oleks nende sõnul, et sõiduki e-pilet koos reisijatega kehtib ka 25 tundi peale piletil märgitud reisi toimumist, aga ainult üldjärjekorrapiletina.

Lisaks soovivad pöördujad suuremat reisikindlust saare püsielanikele, just sõidukitega elanikele suunaga mandrilt koju. “Sviby–Rohuküla–Sviby liinil ületab nõudlus selgelt pakkumist. Vormsi kohaliku püsielaniku sõidukil peaks olema eelisjärjekord päeva viimasel reisil suunaga mandrilt koju. Selline lahendus vajab muudatust tüüptingimustes,” rõhutasid nad.

Vormsi vallavalitsus palub võimalust kolmepoolseks kokkusaamiseks, et saare vaatest vajadusi selgitada ja koos erinevaid võimalusi kaaluda, et peale seda vedajaga konkreetsematest lahendustest rääkida.

3 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments
eksole
9 kuud tagasi

Hakkaks alustuseks väikestest asjadest- vahetage alustuseks vedaja välja. See teeks teenuse kohe oluliselt paremaks.

Jens
9 kuud tagasi

Lubage saarel saar olla, pole vaja väikesel lapile vedada inimhorde räuskama ja mustama.

mis
9 kuud tagasi

jamate, tehke sild ja mured murtud, jaanus paneb sinna rongi ka sõitma