Lugeja küsib: 12aastane soovib suvel tööle minna, mida tuleb tähele panna?

Lääne Elu

info@le.ee

Eelmise aasta laagrilised rohisid muuhulgas promenaadil teede ääri. Foto: erakogu
Töölaagri lapsed rohisid ülemöödunud aastal promenaadil teede ääri. Foto: erakogu

Minu 12aastane laps soovib koolivaheajal teenida endale taskuraha. Millega pean lapsevanemana arvestama? 

Kui olete leidnud sobiva töökoha, tuleb esiteks meeles pidada, et tööleping tuleb sõlmida kirjalikult. Alaealise töölevõtmisel peab oma nõusoleku andma ka seaduslik esindaja ehk lapsevanem. Seadus ei reguleeri, kuidas vanem nõusolekut andma peab ehk et see võib olla nii suuline kui kirjalik. Erandjuhtudel võib nõusoleku anda ka tagantjärele, kui noor on juba tööle asunud. Soovitame siiski anda nõusolek kirjalikult, et kõik oleks selgelt mõistetav.

7-14aastase puhul peab tööandja kümme tööpäeva enne lapse tööle asumist tegema kande töötamise registrisse. 1. septembrist 2022 vanusepiir alaneb ning kümme päeva ette tuleb teatada vaid 7-12aastase lapse puhul.

Tööandja peab töötamise registri lisainfo lahtrisse sisestama alaealise seadusliku esindaja nõusoleku; alaealise töötingimused, sh töö tegemise koht ja töökohustused ning andmed koolikohustuslikkuse kohta. Kindlasti tasuks juurde lisada kontaktisik, kellega tööinspektor saaks vajadusel ühendust võtta.

Paneme lastevanematele südamele – tundke huvi, millist tööd teie laps tegema asub, kas see on talle jõukohane ja ohutu. Samuti tuleb meeles pidada, et alaealise tööaeg on täiskasvanute omast rangemalt piiritletud. Piirangute eesmärk on kaitsta noorte tervist.

Kui teie lapsega on sõlmitud leping, kontrollige ka maksu ja tolliameti kodulehel olevast töötamise registrist, kas sinna on kanne tehtud.

Vladimir Logatšev

Tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist

1 Kommentaar
Inline Feedbacks
View all comments
vähe sellest
10 kuud tagasi

tuleb ka kõrva taha panna