Välja detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Regina

regina@le.ee

Haapsalu linnavolikogu tunnistas 25.3.2022 toimunud istungil otsusega nr 39 osaliselt kehtetuks Haapsalu linnas Nõmme külas paikneva Välja detailplaneeringu.
Välja detailplaneering on kehtestatud Ridala vallavolikogu 17.5.2007 otsusega nr 206. Detailplaneeringu eesmärk oli jagada Nõmme külas paiknev 7,14 ha suurune maa-ala väikeelamukruntideks. Planeeritavale maa-alale nähti ette 29 elamu-, 2 tehnorajatiste, 3 tee- ja 1 üldkasutatav krunt. Planeeringuga määrati kruntide ehitusõigus, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad ning lahendati juurdepääs kruntidele.
Detailplaneering tunnistati kehtetuks kinnistu Valdi tee 7 osas tänavakoridori laiendamise eesmärgil.

Haapsalu linnavalitsus

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments