Valitsus lubas suviseid suurüritusi

5000 inimesega väliüritused on sel aastal lubatud. Nakkusohutust tagades on piirarvud veelgi suuremad. Foto: Arvo Tarmula

Valitsus kiitis heaks COVID-19 piirangute leevendused, mis jõustuvad 28. juunist. Sisetingimustes tohib hajutatuse nõuet ja 50 protsendilist ruumitäitumust järgides üritustest ja tegevustest osa võtta kuni 1000 ja välitingimustes kuni 5000 inimest. Tuginedes EL Nõukogu soovitustele laiendas valitsus ka kolmandatest riikidest Eestisse reisimise võimalusi, mis hakkavad kehtima 21. juunist.

Reisimisvõimalused laienevad Euroopa Liidu rohelise nimekirja välistest riikidest, kust saab taas Eestisse tulla ka turismi, spordi, kultuuri jm eesmärgil. Eestisse saab tulla haigusnähtudeta vaktsineeritud inimene, kui vaktsineerimisest on möödas vajalik aeg maksimaalse kaitse saavutamiseks COVID-19 haiguse suhtes.

Samuti tõstis valitsus kolmandate riikide suhtes kehtestatud SARS-CoV-2 positiivsete testide piirarvu 100 000 elaniku kohta 16-lt 75-le. See tähendab, et EL rohelise nimekirja välistest kolmandatest riikidest saab Eestisse tulla ilma eneseisolatsiooni minemata haigustunnusteta inimene juhul, kui saabutakse riigist, mille nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on võrdne või väiksem 75st. Nimetatud põhimõtted jõustuvad 21. juunist.

Ürituste ja tegevuste osavõtjate piirarvu leevendused on valdkonnaülesed ja puudutavad sporti, liikumisüritusi, noorsootööd, huvitegevust ja -haridust, täienduskoolitust ja täiendõpet, avalikke koosolekuid ja üritusi, kultuuri, tegevust kirikutes, meelelahutusteenuseid, saunu, spaasid, ujulaid.

Kauplustes ja teeninduskohtades ning toitlustusasutuste siseruumides kehtivad edasi senised piirangud. See tähendab, et siseruumidest tohib olla täidetud kuni 50 protsenti ja inimeste paiknemisel tuleb arvestada hajutatust.

Alates 28. juunist suurendatakse piirarve nende avalike ürituste ja tegevuste osas, kus on tagatud nakkusohutus. Siseruumis tohib siis osa võtta kuni 6000 ja välitingimustes ühes päevas kuni 12 000 inimest, tingimusel, et inimene saab oma nakkusohutust tõendada.

Terviseameti hinnangul on viiruse levik kogu Eestis jätkuvalt laialdane ning tervishoiusüsteem on endiselt surve all. Samas on nakatumise vähenemise tõttu surve tervishoiusüsteemile järk-järgult vähenemas, mis võimaldas valitsusel otsustada piirangute leevendamisel järgmise sammu. Viiruse leviku parema kontrolli alla saamiseks on väga oluline vaktsineeritud inimeste arvu kasv, eriti oluline on vaktsineerimine riskirühmade hulgas. Tähelepanelik tuleb olla koroonaviiruse deltatüve osas, mis on seniste viirusetüvedega võrreldes nakkavam. Ka selle viirusetüve vastu pakuvad COVID-19 vaktsiinid olulist kaitset.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments