Matsalu rahvusparki kalastama minnes tuleb hoolikalt reegleid jälgida

Kalur Suitsu jõel. Foto: Urmas Lauri
Kalur Suitsu jõel. Foto: Urmas Lauri

Matsalu rahvusparki jäävad jõed on kalastajate seas väga populaarsed, aga kalale minnes tuleb meeles pidada, et rahvuspargi kaitse-eeskiri seab kalapüügile ja liikumisele rea piiranguid.

Enne kalavetele minekut tuleb soetada Matsalu rahvuspargi kalastuskaart ja hoolega jälgida, kus tohib kalastada ja kus mitte. Näiteks on kaldalt püük lubatud 15. märtsist kuni 10. maini järgmistes piirkondades: Raana jõel, Liivi jõel, Kasari jõel Säina sonnist kuni Liivi jõe suudmeni, Kasari jõel Karjamaa augu juures, Kloostri sadamas, Kasari jõe lõunakaldal Kloostri silla juures ja Rõude jõel Rõude silla juures (allpool oleval kaardil punasega tähistatud joonte juures).

„Möödunud aastal oli palju probleeme Tuudi jõe (Suitsu jõe) äärde kogunenud kalastajatega, ehkki kalastuskaarte kaldalt püügiks sinna ei väljastata. Kalapüük toimus sihtkaitsevööndis, kus kehtib ka liikumispiirang. Paraku ei ole olukord muutunud – oleme ka sel aastal alustanud rikkumistega seoses juba kümmekond menetlust,“ märkis Keskkonnaameti Pärnumaa büroo juhataja Toomas Õmblus.

Ilma kalastuskaarti vormistamata võib püüda vaid Penijõe vasakul kaldal kuni Bogeri auguni (kaardil roosa) ning sadamates, kui sadama valdaja seda lubab.

Kuna 30. aprillini kehtib nii merel kui ka sisevetel haugipüügi keeld, teevad Keskkonnaameti inspektorid rikkumiste ennetamiseks kaitsealal tihedamalt kontrollkäike. Tänavu aitavad haugide kuderahu valvata ka vabatahtlikud kalakaitsjad.

Rahvuspargis liikudes tohib mootorsõidukitega sõita vaid selleks ettenähtud teedel ja parkida parklates. „Kui parkla on juba sõidukeid täis, siis tuleb leida järgime parkla, mitte parkida sõiduteel. Kui tee on kinni, ei pääse vajadusel läbi ka pääste- ja kiirabiautod. Luhal ja heinamaadel sõitmine põhjustab niidukamaras pikaajalisi kahjustusi ning pinnase erosiooni,“ lisas looduskasutuse osakonna nõunik Kaja Lotman.

Kaja Lotman paneb kalastajatele südamele, et pärast püügi lõpetamist tuleb kindlasti ka püügikoht korrastada, nii et sinna ei jääks maha prahti.

Telkimine ja lõkke tegemine on lubatud ainult kaitseala valitseja poolt selleks ettevalmistatud ja tähistatud paikades. Kaitsealal ringi liikudes tuleb hoiduda ka seal pesitsevate või rändepeatusi tegevate lindude häirimisest.

Liikumispiiranguid näeb Maa-ameti looduskaitse kaardirakendusest.

Kalapüük Matsalu rahvuspargis.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments