Elektritõukerattaga tohib sõita kuni 25kilomeetrise tunnikiirusega

BNS

Bolti ja Citybee elektritõukerattaid saab praegu rentida Tallinnas ja Pärnus, tuleval suvel ilmselt ka Haapsalus. Fotot: ERKI PARNAKU / ÕHTULEHT / SCANPIX
Elektritõukerattaga tohib sõita kuni 25 km/h. Foto: Erki Parnaku / Õhtuleht / Scanpix

Riigikogu võttis kolmapäeval vastu liiklusseaduse muudatused, millega loob elektritõukerataste ja muude kergete elektrisõidukite kasutamise turvalisuse ja liiklejate ohutuse huvides asjakohased liiklusreeglid ja nõuded selliste sõidukite kasutamisel.

Muudetud seadusega võetakse kasutusele uus sõidukite kategooria – kergliikur, mis hõlmab erinevaid ühe inimese vedamiseks ette nähtud elektri jõul liikuvaid sõidukeid, näiteks elektrilised tõukerattad, elektrirulad, tasakaaluliikurid ja muud taolised istekohata sõidukid.

Muudetud seaduse kohaselt tohib kergliikur sõita eelkõige jalakäijale ja jalgratturile ettenähtud keskkonnas, erandina ka sõiduteel. Reguleeriti tee ületamise nõuded ja tee andmise kohustused ning kergliikuri juhi kohustused ohutuse tagamisel. Suurimaks sõidukiiruseks kehtestati kergliikurile 25 kilomeetrit tunnis, seejuures jalakäijate vahetus läheduses tuleb sõita jalakäijat mitte ohustava kiirusega.

Kergliikuriga sõiduteel liiklemiseks nõutakse 10–15-aastaselt kergliikuri juhilt jalgratta juhtimisõigust ja alla 16-aastane juht peab kandma teel sõites kinnitatud rihmaga kiivrit. Samuti kehtestati nõuded kergliikurite võimsusele, helkurite ja tulede kasutamisele, sätestatakse kergliikuri suurim lubatud laius, nõuded peatumisele ja parkimisele ning sätestatakse trahvimäärad liiklusnõuete rikkumise eest.

Täiendavalt täpsustati jalgrattureid, pisimopeedi- ja mopeedijuhte puudutavaid nõudeid, eelkõige nende asukohta teel ja tee andmise kohustustega seonduvat.

Samuti sisaldavad muudatused üleminekusätet, millega võimaldatakse isikutel, kes on enne seaduse jõustumist soetanud kergliikuri, mille valmistajakiirus on suurem kui 25 kilomeetrit tunnis, seda edasi kasutada juhul, kui kergliikuri kiirust piiratakse 25 kilomeetrini tunnis.

Muu hulgas täpsustati jalakäijast ohutut möödumist, kohustusi piiratud nähtavuse korral ja turvalisusnõudeid asulavälisel teel laste juhuveol kasutatavates bussides.

1 Kommentaar
Inline Feedbacks
View all comments
Kalvi
1 aasta tagasi

Jaanuar 2021 hakkab kehtima see kõik ju alles.