Nõva kooli lapsevanemad soovivad direktori umbusaldamist

Lääne Elu

info@le.ee

Nõva kooli direktor Peeter Kallas. Foto: Arvo Tarmula
Nõva kooli direktor Peeter Kallas. Foto: Arvo Tarmula

16 Nõva kooli lapsevanemat allkirjastasid nädala eest Nõva kooli direktori Peeter Kallase umbusaldamise avalduse, mis edastati ka Lääne-Nigula vallavalitsusele ja –volikogule.

Umbusaldamise põhjuseks toovad lapsevanemad välja haridus- ja teadusministeeriumi järelvalve negatiivset tagasisidet, edastas Nõva kooli lapsevanem Kaidi Silver-Schöbe.

Pöördumine:

„28.08.2018 pöördusid 62 Nõva Kooli lapsevanemat, õpetajat ning kooliga seotud inimest Lääne-Nigula vallavalitsuse poole, et valida Nõva Kooli direktoriks parim kandidaat väljastpoolt Nõva, mille peamine eesmärk oli vältida Nõva vallavolikogu endise esimehe Peeter Kallase määramist Nõva Kooli direktoriks. Vallavalitsus nende inimeste palvet kuulda ei võtnud ning määras Nõva Kooli direktoriks Peeter Kallase.

28.08.2018 Peeter Kallast ametisse valides lootis vallavanem, ajalehe Lääne Elu vahendusel, et uus direktor saavutab koolirahu ja hea koostöö koolitöötajate, lapsevanemate ning kogukonnaga. Ükski neist eesmärkidest ei ole tänaseks täidetud.

Lapsevanemate ja õpetajate märguannetele, et asjad Nõva Koolis Peeter Kallase juhtimise all ei ole korras, ei ole Lääne-Nigula vallavalitsus kordagi reageerinud direktori korrale kutsumisega. Tihti on tulnud lapsevanematel tekkinud probleemidele lahenduse saamiseks pöörduda erinevate ametkondade poole, sest direktor ei ole saanud probleemide lahendamisega hakkama ning seevastu vaid mõnitanud probleemidele tähelepanu juhtijaid.

Nüüdseks on olukord Nõva Koolis kulmineerunud riikliku järelevalve õiendiga, mis väga paljude erinevate puuduste valguses tõdeb: „Direktor ei ole täitnud suures osas talle kooli põhimääruse ja õigusaktidega pandud ülesandeid.Järelevalves läbi viidud vestlustes direktor nõustus, et tema tööleping näeb ette kõigi eeltoodud tööülesannete täitmise, kuid paljud ülesanded on täitmata.”

Lääne-Nigula vallavalitsus on väljendanud selget tahet Haridus- ja Teadusministeeriumile, et soovib tekkinud olukorda lahendada, kuna on olemas reaalne oht koolilt koolitusloa äravõtmiseks. Samas ei ole praegu enam aega erakondlikeks kemplemisteks valimisliidu liikmete päästmisel, vaid tuleb mõelda Nõva laste heaolule.

Käesolevaga avaldavad allakirjutanud Nõva Kooli direktorile Peeter Kallasele umbusaldust ning nõuavad temaga töölepingu viivitamatut ülesütlemist. Samuti nõuavad allakirjutanud uue direktori konkursi korraldamist Lääne-Nigula vallavalitsuse poolt, eesmärgiga leida koolile kompetentne direktor, kelle juhtimise all oleks võimalik likvideerida riikliku järelevalve leitud puudused vastavalt nende lahendamiseks seatud tähtaegadele.”

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid, vajutades lipukese ikooni.

Kommenteeri

avatar
otsus on
otsus on

mõistlik

Nõvakas
Nõvakas

Väljavõte HTM-i õiendist (https://dok.hm.ee/et/document.html?id=160ac183-31f9-4364-9021-85c8cfbe886a):

4.7.2. tagada avalike konkursside korraldamine nendele õppe-kasvatusala töötajate ametikohtadele, kellel on olemas nõutav tasemeharidus, kuid puudub õpetajakutse juhul, kui töötajale ei ole omistatud õpetajakutset hiljemalt 01.12.2020, lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lõigetest 6 ja 7. Täitmise tähtaeg: 01.01.2021.

S.t. neli õpetajat, kellel on magistrikraad ning kes vastavad kvalifikatsiooninõuetele, kuid kes ei ole taotlenud õpetajakutset, vallandati vastuolus õiendis soovitatule. Teisisõnu õpetaja kutse saamiseks anti aega kuni 1. detsembrini (kutset saab taotleda oktoobris), kuid vaja on 1. sept. käsi laiutada, et “õpetajaid ei ole”.

mis järgmiseks?
mis järgmiseks?

Lääne-Nigula vald eesotsas Mikk Lõhmusega üritab salastada umbusalduse avalduse 75 aastaks? Mingi nali ve?

kas
kas

hakkavad nõvale debilaariumi ehitama, eksootilisi tyype näitama

Siimule
Siimule
Huvitav, kes on siis olnud need inimesed, kes on koolis korraldanud väga toredaid üritusi – vabariigi aastapäev, “Teeme ära” talgupäevi. Toimetanud kaante vahele külaraamatuid, korraldanud mõisapäevi, kogunud kultuuripärandit, esindanud Nõvat Tallinnas üldlaulupäeval jne. Ei jõua siinkohal kokku lugeda …. Need tegijad on olnud kooli õpetajad, lapsevanemad, lapsed. Nõval ei ole aastaid olnud palgalist kultuuritöötajat, huvijuhti – kõik on tehtud lihtsalt heast tahtest. Kas oled mõelnud, et kui see siin hävitatakse, ei ole see ainult paarikümne lapse või lapsevanema probleem, see on kogu paiga tulevik. Meie tublid inimesed leiavad tööd alati, aga mujal, ja Nõva jaoks on nad kadunud. Ükski noor… Loe rohkem »
Erapooletu Nõvakas
Erapooletu Nõvakas

Ma ei saa aru, mis takistas ilma vastava kvalifikatsiooni õpetajatel senimaani õpetajakutset taodelda, vastav määrus kval. nõuete kohta kehtib ju juba alates 2013 septembrist. Ja veel, lõputu tähtajaliste lepingute sõlmimine ei ole ka seaduslik. Minu arust on nö. Nõva eestkõnelejad selle jama kunagi ise kokku keeranud.

Vale pole ilus asi
Vale pole ilus asi

Tundub, et oled asjaga väga kursis. Kas meil on nüüd MTÜ Erapooletud Nõvakad?

Erapooletu Nõvakas
Erapooletu Nõvakas

Just, eile asutasin.

Lapse vanem
Lapse vanem

Nii head tirektorit ei tohi lahti lasda nõval on ni palju kaodata ilma tirektorita ei tohi lahti lasda

Taat
Taat

Seda on näha jah, et õpetajatega on jama majas, kui lapsevanem kirjutab nii vigaselt

Karma
Karma

Liialt Jeesuse Kristuse ihu ja verd korraga ei ole hea tarbida. Isegi kui tasuta käes.

hehh
hehh

ma arvan, et selle kommentaari on direktor ise kirjutanud, kirjavead ja komade täielik puudumine tõestavad seda 😀

...
...

😀

Jaan
Jaan

Kui lapsi pole siis ei ole mingit vahet kes on direktor või missugune on õpetajate kvalifikatsioon. Aga vahtu annab kloppida kuude kaupa. Ehk aitab juba.

hehh
hehh

aga kelle süü, et lapsi pole – valla ja praeguse direktori. oled sa kokku lugenud, mitu noort peret on nad eemale peletanud, mitu last kooli vastu võtmata jätnud. mina olen ja see number pole üldse väike, kahjuks …

Siim
Siim

Aga loe siis koos nimedega ette, et saaks kellegi käest küsida ka. Nõva kooli mainet on enim rikkunud nn koolikogukond oma pideva “esinemisega” ajakirjanduses, ilkumise ja kaebamisega. Ei tulegi ühtegi konkreetset asja meelde mis lisaks kaebamisele on ka positiivses plaanis ära tehtud.

Siim või Jaan, vahet pole
Siim või Jaan, vahet pole

Faktid teada, tuuakse välja õigel ajal ja õiges kohas. Kommentaarium pole selleks õige koht.

Kaidi Silver-Schöbe
Kaidi Silver-Schöbe
Pressiteade sisaldas veel paari seika, mida LE kahjuks ei ole avaldanud. Lisan need siinkohal. Artiklis toodud umbusaldusavalduse on Lääne-Nigula vallavalitsus sisestanud oma dokumendihalduse süsteemi 14.07.2020 kui “14-4/2020 Kirjavahetus tegevuse korraldamise küsimustes” juurdepääsupiiranguga “AvTS § 35 lg 1 p 12 (1) teave, mis sisaldab eraelulisi isikuandmeid” kuni aastani 2095 ning seetõttu ei ole sellega võimalik tutvuda. Kaitsmist vajavaid isikuandmeid dokument aga ei sisalda. Ühtlasi pöörasime tähelepanu HTM õiendis välja toodud soovitusele anda neljale nii vastavat haridust kui ka pikaaegset töökogemust omavale õpetajale aega kuni 01.12.2020 õpetajakutse taotlemiseks. Kahetsusväärselt ei kajastu see “Lääne Elu” 04.07.2020 avaldatud artiklis “Nõva koolis valitseb korralagedus,” kus… Loe rohkem »
Andmespetsialist
Andmespetsialist

AvTS § 35 lg 1 p 12 (1) Teabevaldaja on kohustatud tunnistama asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks: ….. 12) teabe, mis sisaldab isikuandmeid, kui sellisele teabele juurdepääsu võimaldamine kahjustaks oluliselt andmesubjekti eraelu puutumatust;

…. Juhendi § 31 p 1

Isikliku kontaktteabe (kodune aadress, isiklik e-posti aadress ja telefoninumber jms) sattumine teabenõude korras või dokumendiregistri otseligipääsu kaudu piiramatu hulga võõraste isikute kätte võib oluliselt kahjustada tema eraelu puutumatust. See võib põhjustada rämpsposti adressaadiks sattumist ja muud soovimatut kontaktivõtmist. Seetõttu tuleb isiklikule kontaktteabele dokumendis seda piirang AvTS-i § 35 lg 1 p 12 alusel.

Juhan metsast
Juhan metsast

Internetis on vajalikke isiklikke andmeid külluses, vaja vaid andmebaasidest otsingumootoriga otsida ja AvTS § 35, küll midagi ei piira ja AvTS on ajale jalgu jäänud!!!

Lastekaitse
Lastekaitse
Nii lastevaenulikku valda kui Lääne-Nigula Nõva suhtes on olnud ei ole vist teist Eestimaal. Kogu aeg ebakindlus ja hirmutamine. Ilusast liitumislepingust sõidetakse julmalt üle. lmselt ongi valik : Saate sadama, annate kooli. Surume ühe jobu teise otsa kooli direktoriks ja küll see lõpuks ikka hingusele läheb. Nii ilusat maja on lihtsalt rahategemiseks vaja. Saage ometi aru, lapsevanemad on õpetajatega rahul, lapsed hoiavad oma õpetajaid. Kellel vaja, on valmis ka puuduvat kutsetunnistust omandama. Sellises olukorras, kus koolijuht ei oska, suuda ega taha kooli normaalselt juhtida, peab olema lapsevanematel õigus oma laste eest seista ja otsustada. Kes kaitseb maakodu ja lapsi maal… Loe rohkem »
Naljakoht
Naljakoht

Muidugi on lapsed õpetajatega rahul kuna õpetajad on ju nende vanemad. Tuleks kodus muidu ütlemist õhtul.

Naljakohale
Naljakohale

Puhas demagoogia võte. Teeme üldistusi mingi väikese fakti najal. Ainult kahe õpilase emad töötavad koolis aineõpetajana.

wpDiscuz