Avakülg Tags Peeter Kallas

Silt: Peeter Kallas

Viis kooli jäi eilsest distantsõppele

[caption id="attachment_316189" align="alignnone" width="1536"] Lihula lasteaia õpetaja Imbi Post desin tseeris eile uue UV-kiirguslambiga karvaseid mänguasju. Anne Ööpik[/caption] Eilsest on koroonaviiruse tõttu täielikul või osalisel distantsõppel kaks Läänemaa ja kolm Lõuna-Läänemaa kooli, nakatunud on ka Lihula lasteaia ühe lapse vanemad.

Ministeeriumi nõuded käivad Nõva koolile üle jõu

[caption id="attachment_292406" align="alignnone" width="1024"] Vaid kolmandik Nõva kooli õpetajaid vastab haridusministeeriumi nõuetele, logopeedi ja sotsiaalpedagoogi pole üldse. Malle-Liisa Raigla[/caption] Nõva kool ei suuda täita haridusministeeriumi nõuet palgata kvalifitseeritud õpetajad. Nõva kooli direktor Peeter Kallas vahetas kooliaasta alguseks välja suurema osa õpetajaid, sest nad ei vastanud kvalifikatsioonile – puudus magistrikraad õpetatavas aines või õpetajakutse. Haridusministeeriumi nõuetele vastavaid töötajaid nende asemele aga ei leitud – pilt on isegi kehvem kui enne õpetajate väljavahetamist.

Kiusu pärast lahti lastud õpetaja sai õiguse

[caption id="attachment_292406" align="alignnone" width="1024"] Nõva kool. Malle-Liisa Raigla[/caption] Töövaidluskomisjon otsustas, et Nõva kooli õpetaja Margit Karindi vallandamine on ebaseaduslik ja mõistis koolipidajalt välja valuraha. Kas võib juhtuda, et staažikas ja mitme magistrikraadiga õpetaja vallandatakse päeva pealt, ilma et ta midagi valesti oleks teinud? Just nii juhtus Nõva kooli ajalooõpetaja Margit Karindiga, kes lasti lahti, kuna koolijuht oli temaga sõlminud vale töölepingu. Karindi läks töövaidluskomisjoni ja võitis. Töövaidluskomisjon avaldas otsuse teisipäeval. Vallandamise asemel lõpeb Karindi tööleping töövaidluskomisjoni otsusega. Lääne-Nigula vallavalitsus peab talle maksma valurahaks kolme kuu palga.

Sõnumi teel vallandatud õpetajad said valuraha

Lääne-Nigula vallal tuleb vallandamise järel töövaidluskomisjoni pöördunud Nõva kooli õpetajale maksta kokku üle 10 000 euro hüvitist. „Vaidlustasin paragrahvi, mille alusel meid lahti tehti,” ütles Nõva kooli kauaaegne õpetaja Laine Koppel. „Me pole joodikud ega luuserid. See solvas paljusid.” Suvel vallandas Nõva kooli direktor Peeter Kallas kokku seitse õpetajat töölepinguseaduse paragrahv 88 järgi, nendest viis esitas töövaidluskomisjonile kaebuse. See näiliselt süütu paragrahv – tööandja algatatud erakorraline töölepingu ülesütlemine – peidab endas aga nii mõndagi. Järgnev loetelu – kui sa midagi sellist pole teinud – kõlab vallandatule nagu hirmuunenägu. Paragrahv 88 järgi tohib töötaja päeva pealt lahti lasta, kui ta on näiteks varastanud, petnud, tulnud purjuspäi tööle või lõhkunud tööandja vara. Ükski vallandatud õpetaja pole midagi sellist

Lääne-Nigula volikogu jättis Nõva kooli 7.-9. klassi sulgemisotsuse jõusse

Lääne-Nigula vallavolikogu otsustas neljapäeval 19 poolthäälega jätta jõusse Nõva kooli 7.-9. klassi sulgemisootsus. Vastu oli kaks volikogu liiget – Jüri Ott ja Jaanus Ratas. Juunis tehtud sulgemisotsuse kehtetuks tunnistamist nõudsid kuus Nõva kooli lapsevanemat, kes leidsid, et valdade ühinemislepingu järgi ei tohi ühtegi kooli sel valimisperioodil sulgeda. Nõva kooli 7.-9. klass suletakse sügisest 2021 ja praegune põhikool muutub algkooliks. Vaidlustajad leidsid, et see rikub ühinemislepingut.

Nõva kool palkab uued õpetajad

[caption id="attachment_261106" align="aligncenter" width="900"] Nõva kooli direktor Peeter Kallas. Foto: Arvo Tarmula[/caption] Reedel lõppenud õpetajate konkursi tulemusi peab Nõva kooli direktor Peeter Kallas esimese hooga õnnestunuks, suve jooksul tegeles kool veel mitme ministeeriumi ette heidetud puuduse kõrvaldamisega. „Otsisime inimesi, kellel oleks nõutav haridus. Neid pole lihtne leida, aga minu hinnangul on konkurss õnnestunud, valikuvõimalusi on,” sõnas kooli direktor Peeter Kallas. Täpsemalt saab tema sõnul tulemustest rääkida alles siis, kui komisjon on jõudnud kandidaatide esitatud dokumendid üle vaadata. Nõva kooli uute õpetajate leidmise teeb pingeliseks asjaolu, et 1. september on vaid paari nädala kaugusel, täita on aga vaja 13 aineõpetaja ja ühe lasteaiaõpetaja ametikohad. Võimaluse, et õpetajaid kooli alguseks ametikohtadele ei leia, jättis Kallas esialgu kõrvale. „Inimestel, kes kandideerisid, on suur soov siia tulla,” rõhutas ta. Kui peaks juhtuma, et mõni õpetaja jääb kooli alguseks siiski leidmata, tuleb tema sõnul teiste Lääne-Nigula valla koolidega seljad kokku panna ja ajutine lahendus leida. Kallas nentis, et sellega ta praegu ei arvesta, vaid töötab ametikohtade täitmise nimel. Konkurssi pikendati Nõva kool jäi korraga nii paljudest õpetajatest ilma seetõttu, et üle 60 protsendi sealsetest õpetajatest ei vastanud kvalifikatsioonile. Sellele juhtisid oma ettekirjutustes tähelepanu haridusministeeriumi ametnikud. Seniste õpetajatega tuli lõpetada tähtajatud töölepingud ja korraldada ametikohtade täitmiseks avalik konkurss. Esialgu pidi konkurss lõppema 7. augustil, ent seda pikendati reedeni. „Esimeses ringis päris seda eesmärki ei saavutanud, mida tahtsime,” märkis Kallas. Kool otsib küll kokku 14 õpetajat, ent neist täistööajaga ametikohti on vaid üks – lasteaiaõpetaja.

Nõva koolis valitseb korralagedus

[caption id="attachment_303363" align="alignnone" width="1152"] Nõva kool. Foto Eduard Laur[/caption] Kui Nõva kool ei suuda sügiseks puudusi kõrvaldada, võib haridusministeerium koolilt tegevusloa ära võtta. Mais Nõva kooli kontrollinud haridusministeeriumi ametnikud leidsid suure hulga eksimusi, mis on nii tõsised, et kooli võib oodata sulgemine. Lähiajajal tuleb Nõval lõpetada tähtajatud töölepingud seitsme õpetajaga ja kuulutada välja konkursid uute leidmiseks. Üle 60 protsendi Nõva kooli õpetatest ei vasta kvalifikatsioonile, kooli õppekava ei ole kooskõlas riiklikuga, dokumendid on täiesti korrast ära.

Lääne-Nigula volikogu sulgeb Nõva kooli vanema astme

[caption id="attachment_261106" align="alignnone" width="900"] Nõva kooli direktor Peeter Kallas. Foto: Arvo Tarmula[/caption] Lääne-Nigula vallavolikogu otsustab neljapäeval Nõva kooli kolmanda kooliastme saatuse – volikogule esitatud eelnõu järgi suletaks kolmas kooliaste 2021. aasta sügisel. „Volikogu teeb oma otsuse nii, nagu eelnõus on,” ütles Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus. Ta lisas, et Nõva kooli kolmanda kooliastme sulgemise on heaks kiitnud nii Nõva hoolekogu, osavallakogu kui ka volikogu hariduskomisjon.