Vaata, millest pidid abituriendid kirjutama eesti keele eksamil

Täna toimunud eesti keele riigieksamil tuli abiturientidel lahendada alustekstidel põhinevaid tekstimõistmis- ja kirjutamisülesandeid. Eksamitöös oli neli varianti ning eksaminand võis nende hulgast valida sobivaima.

Lugemisosa ülesanded tuginesid:

  • katkendile Sofi Oksaneni romaanist „Puhastus“
  • Liisi Laineste artiklile „Üldse pole naljakas! Huumoritraditsioonist ja tsensuurist“
  • Mart Niineste arvamusloole „Veganid peavad otsustama, kas olla sekt radikaalseid umbluumarginaale või võtta vastutus ning teha ühiskonnaga koostööd“
  • katkendile Maryliis Teinfeldti blogipostitusest „Peaasi et vegan?“
  • artiklile „Võrguteadlane annab viis soovitust, kuidas elus edu saavutada“
  • artiklile „Sotsiaalantropoloog Aet Annist: tänapäeva edukultus lõhestab ühiskonda“.

Igas variandis oli kolm lugemisülesannet, mis kontrollisid oskust leida tekstidest vajalikku infot, teksti põhisisust ja üksikasjadest arusaamist ning analüüsi- ja järeldamisoskust.

Eksami teises osas tuli kirjutada 400-sõnaline kirjand.

  • Esimese variandi valinud eksaminandid pidid arutlema, miks on üksikisikule tähtis hoida sidet minevikuga.
  • Teise variandi kirjandis pidi analüüsima, miks on huumorit vaja nii ühiskonnale kui ka üksikisikule.
  • Kolmanda variandi valinutel tuli analüüsida põhjusi, miks on toitumise ja/või eluviisi teema muutunud aktuaalseks.
  • Neljas variant võimaldas arutleda edu olemuse üle ning analüüsida, millised on edukuse positiivsed ja negatiivsed küljed.
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments