Lääne-Nigula vallas põles kulu kolmel korral

Möödunud nädalavahetusel käisid päästjad Lääne-Nigula vallas kolmel korral kustutamas maastikupõlenguid.

10. aprillil põles Keedika külas kulu 100 x 200meetrisel alal. Tuli hakkas tugeva tuule tõttu ohustama ka lähedal asuvat metsa, kuid päästjate kiire reageerimine suutis selle siiski ära hoida.

11. aprillil põles Keskvere külas pool hektarit metsaalust ning Kullamaa külas lõõmas tuli ligi kahe hektari suurusel põllul. Kõik kulupõlengud said alguse lõketest, mis inimestel käest ära olid läinud.

Mittenõuetekohaselt tehtud lõkked on äärmiselt ohtlikud ning võivad ohustada eluhooneid ja ka inimelusid. Lõkkeid tehes tuleb silmas pidada ilma – tugeva tuulega lõket teha ei tohi! Lisaks tuleb lõke teha alale, mis on puhastatud kuivanud taimedest, rohust ja okstest ning piirata see kividega, et tuli mööda maad ei leviks.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments