1.9 C
Haapsalu
Laupäev, 24. veebruar 2024

6 kuu keskmine portaali küljastajate arv kuus: 60 619

Avaleht Sildid Päästeamet

Silt: Päästeamet

Jaanus Ots: miks on vaja kortermajale varjumisplaani?

[caption id="attachment_419910" align="alignnone" width="1568"] Jaanus Ots, Lääne päästekeskuse varjumiskohtade nõunik[/caption] Üle poole Eesti elanikkonnast elab korterelamutes, mille kriisi-, aga eriti varjumiskindlus vajab parandamist. Seetõttu võiks igas kortermajas olla läbi mõeldud oma maja varjumiskindlus ja toimepidevus juhuks, kui tekib vajadus varjumiseks. Elanikkonna varjumiskohad on kodanikukaitse kriitilise infrastruktuuri oluline osa ja viimase kahe aasta jooksul järjest aktuaalsem teema. Üks korralik varjumiskoht peab kodanikele kaitset pakkuma relvamõjude ja hoonete kokkuvarisemise ning kiirguse ja ka lahingugaaside eest. Lisaks sõjalisele ohule võib varjumine vajalikuks osutuda erakorraliste ilmastikuolude või ulatusliku õhusaaste korral.

Marko Sultsing sai päästeteenistuse medali

[caption id="attachment_396459" align="alignnone" width="1920"] Marko Sultsing avatud kalasadamate päeval Nõval päästeameti töötuba läbi viimas. Foto Kaire Reiljan[/caption] Risti-Nõva päästekomando pealik Marko Sultsing on sel aastal ainus läänlane, kes saab päästeteenistuse medali. 10 aastat tagasi Nõva komandopealikuna tööle asunud Sultsingut iseloomustas Hiiu-Lääne päästepiirkonna Hannes Aasma kui eeskujuliku komandopealiku, kes inspireerib oma tegevusega igat meeskonnaliiget. „Ta on hea kaasamõtleja ja suudab keerulistes olukordades välja tuua olulise ja seista oma mõtete eest,” ütles Aasma.

Koongas süttis suitsetamisest voodi

Koongas pildus katel sädemeid