5.4 C
Haapsalu
Pühapäev, 14. aprill 2024

6 kuu keskmine portaali küljastajate arv kuus: 60 619

Avaleht Sildid Päästeamet

Silt: Päästeamet

Kulupõlengute aeg on käes

[caption id="attachment_421562" align="alignnone" width="1224"] Pälli külas läks lõke käest ära. Foto: päästeamet[/caption] Sel nädalal on Läänemaa päästjad käinud juba kolmel korral kulupõlenguid kustutamas, kahel juhul sai tulekahju alguse lõkkest. Esmaspäeva õhtul kl 17.42 said päästjad teate, et Haapsalus Paralepa alevikus põletatakse teadlikult põllul kulu. Ümbruskonnas oli näha nii leeki kui ka suitsu.

Maret Rannala: päästeamet puukütet ei keelusta

[caption id="attachment_421584" align="alignnone" width="1411"] Maret Rannala, päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja[/caption] Kuigi meedias levivad uudised puukütte keelustamise kohta, siis päästeamet puukütet keelustanud ei ole ega plaani seda ka teha. Küll aga tuleb ette olukordi, kui on vaja keelata mõne konkreetse kütteseadme kasutamine, sest korstnapühkija hinnangul võib iga järgmine kütmine tekitada reaalse ohu inimese tervisele ja varale. Kui korstnapühkija on küttesüsteemi kohta teinud märke „kasutamine keelatud“, siis tõepoolest ei tohi inimene enam kütteseadet kasutada enne, kui ta puudused likvideerib.

Läänemaal oli kaks kulupõlengut

Paralepas põletati kulu

Jaanus Ots: miks on vaja kortermajale varjumisplaani?

[caption id="attachment_419910" align="alignnone" width="1568"] Jaanus Ots, Lääne päästekeskuse varjumiskohtade nõunik[/caption] Üle poole Eesti elanikkonnast elab korterelamutes, mille kriisi-, aga eriti varjumiskindlus vajab parandamist. Seetõttu võiks igas kortermajas olla läbi mõeldud oma maja varjumiskindlus ja toimepidevus juhuks, kui tekib vajadus varjumiseks. Elanikkonna varjumiskohad on kodanikukaitse kriitilise infrastruktuuri oluline osa ja viimase kahe aasta jooksul järjest aktuaalsem teema. Üks korralik varjumiskoht peab kodanikele kaitset pakkuma relvamõjude ja hoonete kokkuvarisemise ning kiirguse ja ka lahingugaaside eest. Lisaks sõjalisele ohule võib varjumine vajalikuks osutuda erakorraliste ilmastikuolude või ulatusliku õhusaaste korral.

Marko Sultsing sai päästeteenistuse medali

[caption id="attachment_396459" align="alignnone" width="1920"] Marko Sultsing avatud kalasadamate päeval Nõval päästeameti töötuba läbi viimas. Foto Kaire Reiljan[/caption] Risti-Nõva päästekomando pealik Marko Sultsing on sel aastal ainus läänlane, kes saab päästeteenistuse medali. 10 aastat tagasi Nõva komandopealikuna tööle asunud Sultsingut iseloomustas Hiiu-Lääne päästepiirkonna Hannes Aasma kui eeskujuliku komandopealiku, kes inspireerib oma tegevusega igat meeskonnaliiget. „Ta on hea kaasamõtleja ja suudab keerulistes olukordades välja tuua olulise ja seista oma mõtete eest,” ütles Aasma.