TLÜ tudengid pühendasid Haapsalu kunstikooli 40. aastapäevaks õppematerjali

Lääne Elu

info@le.ee

Õppematerjal kunstikooli juubeliks. Foto: repro

Õppematerjal kunstikooli juubeliks. Foto: repro

Tallinna ülikooli tudengid analüüsisid projekti ‘’Raamat, maal ja naine’’ raames raamatut lugeva naise kujutamist maalidel läbi erinevate ajastute. Maalidel vaadeldi eraldi nii naise kujutamist ja tema rolli tolleaegses ühiskonnas kui ka miljööd ja keskkonda. Kokku käsitleti analüüsi käigus 105 raamatut lugevat naisfiguuri kujutavat maali kolmest suuremast ajastust.

Projekti ‘’Raamat, maal ja naine’’ eesmärk oli välja selgitada, kuidas kajastab maalil olev naine uuritava ajastu naise rolli ühiskonnas ja kuidas on naise roll ajas muutunud. Selle tulemusena valmis õppematerjal gümnaasiumi õppeastmele. Õppematerjali vaatluse objektiks on lugev naine ning see, kuidas on kajastatud naise rolli vaadeldava ajastu maalil. Maalide analüüsimisel lähtuti erinevate ajastute kohta olemasolevast akadeemilisest kirjandusest ja artiklitest.

Naist on enim maalikunstis kujutatud seoses tema viljakuse või moraaliga, kuid raamatu ja naisfiguuri kujutamine on samuti üks läbi aegade enim kordunud motiiv ja sellele soovitakse õppematerjaliga ka tähelepanu pöörata. Selleks loodi õppematerjal, mis koosneb 16st maalist läbi erinevate ajastute keskajast kuni 21. sajandini ja hõlmaks kunstistiile peamiselt Euroopast, sealhulgas Eestist, kuid võrdlusena ka mujalt maailmast.

Õppematerjal koosneb kolmest osast: reproduktsioon kuueteistkümnest maalist ja nende kohta käivad küsimused; mina-vormis jutustus maalil kujutatud figuuri poolt, kus naine kirjeldab oma saatust antud ajastul, igapäevaelu ja lektüüri ning kunstniku vaadet maalile, mis juhib õppija tähelepanu pildianalüüsi aspektidele.

Materjal võimaldab avardada ja seostada õpilaste teadmisi kunstiajaloost, üldisest ajaloost ja ühiskonnaõpetusest, samuti toetab õpilase eneseväljendusoskust, loovat mõtlemist ning oskust kunstiteost tõlgendada ja see konteksti paigutada. Materjalis on olemas ka juhend õpetajale ja näited õppematerjali kasutamisvõimalustest õppetöös – näiteks kokku viia õiged maalid õigete kirjeldustega ning seejärel siduda ka kunstniku vaadetega.

Kõikide maalide kirjeldused toetuvad akadeemilistele kunstiajaloolistele materjalidele ehk et tegemist on ühest küljest faktiliselt hariva, kuid teisest küljest loomingulise võimalusega nii üldise ajaloo kui ka kunstiajaloo õpetamiseks. Koostatud õppematerjali kaudu saab õpilane teada, et maal ei ole lihtsalt kunstniku tehtud teos tema karjääri jooksul, vaid iga maal räägib tegelikult laiemat lugu – näiteks mõne isiku, kogemuse või laiema ühiskondliku või ajastu mõjutuste kohta.

Õppematerjal on pühendatud Haapsalu kunstikooli neljakümnendale aastapäevale ning sellega on võimalik tutvuda ja õppetööks kasutusele võtta siit.

Materjal on valminud Tallinna ülikooli ELU (Erialasid Lõimiv Uuendus) kursuse raames, mis koondas ‘’Raamat, maal ja naine’’ projekti kaheksa eriala bakalaureuse- ja magistriõppe tudengit. ELU ehk erialasid lõimiva uuenduse meetodi ja selle raames toimuvate projektidega saab lähemalt tutvuda siin.

Birgit Aljaste

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments