0

Linnavalitsuse teated

Avatar

Regina

regina@le.ee

Detailplaneeringu algatamise teade Lõokese tn 9, Haapsalu linn
Haapsalu linnavalitsuse 27.02.2019 korraldusega nr 164 algatati Haapsalu linnas Lõokese tn 9 asuva elamumaa sihtotstarbega kinnistu detailplaneering, kinnitati lähteseisukohad ja otsustati mitte algatada kinnistu detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilist hindamist.
Planeeritava ala suurus on 3158 m² ja asub Ungru tee elamukvartalis. Kehtivas Ungru tee elamukvartali detailplaneeringus on krundile ette nähtud püstitada ridaelamu, algatatava detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu jagamine kaheks üksikelamu krundiks, nendele kruntidele ehitusõiguse määramine elamu ja abihoone püstitamiseks. Algatatav planeering muudab osaliselt Ungru tee elamukvartali detailplaneeringut. Planeering ei muuda linna üldplaneeringut,
Detailplaneeringu koostamiseks on vajalikud maa-ala geodeetilised uuringud.
Otsusega saab tutvuda Haapsalu linna kodulehel (www.haapsalu.ee).

Detailplaneeringu kehtestamise teade Kalda tn 27 // 29, Haapsalu linn
Haapsalu linnavalitsuse 27.02.2019 korraldusega nr 165 kehtestati Kalda tn 27 // 29 krundi detailplaneering Haapsalu linnas. Planeeringuala suurus on 1580 m² ja asub Haapsalu linnas Kalda tänava ääres Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis.
Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine kaheks elamukrundiks, uutele elamukruntidele ehitusõiguse ning arhitektuursete ja ehituslike hoonestustingimuste määramine. Mõlemale krundile on planeeritud ehitada üks elamu ja abihoone. Olemasolevad elamud on lubatud lammutada.
Kehtestatud detailplaneering on kooskõlas Haapsalu linna üldplaneeringuga.
Otsusega saab tutvuda Haapsalu linna kodulehel (www.haapsalu.ee).

Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Kure kinnistu, Nõmme küla
Haapsalu linnavolikogu tunnistas 22.02.2019 otsusega nr 125 osaliselt kehtetuks Kure kinnistu ja lähiümbruse detailplaneeringu Nõmme külas kinnistu osas omaniku taotluse alusel.
Kure kinnistu ja lähiümbruse detailplaneeringu on kehtestanud Ridala vallavolikogu 29.01.2009 otsusega nr 125. Kure kinnistu detailplaneering nägi ette 5,28 ha suuruse maa-ala jagamist elamukruntideks. Detailplaneeringut ei ole asutud ellu viima. Planeering jääb kehtima Kure kinnistuga külgnevatel Sihi tn 2, Sihi tn 4 kinnistutel ja nende juurdepääsuteel.
Otsusega saab tutvuda Haapsalu linna kodulehel (www.haapsalu.ee).

Haapsalu linnavalitsus

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid, vajutades lipukese ikooni.

Kommenteeri

avatar
wpDiscuz