Lääne-Nigula valib aukodanikke ja jagab teenetemärke

Lääne Elu

info@le.ee

Lääne-Nigula vald hakkav valima aukodanikke jagama valla teenetemärke. Ettepanekuid saab vallavalitsusele esitada 27. jaanuarini.

Lääne-Nigula vallavolikogu võttis vastu valla tunnustuse avaldamise korra, mille eesmärk on tõsta esile valla jaoks olulisi isikuid ning motiveerida valla arengu seisukohalt olulisi tegevusi.

Lääne-Nigula vallavolikogu kõrgeim tunnustus on aukodaniku tiitel, mis antakse isikule erilise auavaldusena Lääne-Nigula vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest ja sellega kaasneb valla vapimärk. Tunnustus  antakse välja üks kord aastas 24. veebruariks- Eesti iseseisvuspäevaks.

Aukodaniku kandidaate võivad esitada kõik Lääne-Nigula valla elanikud ja Lääne-Nigula vallas tegutsevad juriidilised isikud.

Tunnustused Lääne-Nigula vallas

Lääne-Nigula vallavalitsuse suurimateks tunnustusteks on suur teenetemärk ja teenetemärk, mis antakse austusavaldusena:

  • Lääne-Nigula valla elanikule, kes on oma õpingutes, töös või muul alal saavutanud valla, maakonna, riiklikul või rahvusvahelisel tasandil silmapaistvaid tulemusi.
  • Isikule, kes on pikaajaliselt osalenud vallateenistuses, ettevõtjale või ettevõtte juhile, kes on edukalt arendanud ettevõtlust ja Lääne-Nigula valla majanduselu ning pakkunud tööd Lääne-Nigula valla elanikele, isiklike ja ettevõtete juubelite puhul;
  • Kodanikuühiskonna eestvedajale, kellel on silmapaistev roll kodanikuühiskonna või külaelu arendamisel Lääne-Nigula vallas;
  • välisriigi kodanikule, kes on programmide, projektide vms kaudu kaasa aidanud  Lääne-Nigula  valla sotsiaalsele, majanduslikule ja kultuurilisele arengule;
  • Eesti Vabariigi kodanikele ja ametiisikutele, kes on oma isikliku tegevusega kaasa aidanud Lääne-Nigula  valla sotsiaalsele, majanduslikule ja kultuurilisele arengule;
  • Isikule, kes on muul viisil märkimisväärselt toetanud Lääne-Nigula valda ja pälvinud vallavolikogu või- valitsuse põhjendatud austuse ja lugupidamise.

Suur teenemärk antakse austusavaldusena isikule, kes on juba varem pälvinud valla teenemärgi või isiku tegevuste tähtsust arvestades erilise austusavaldusena.

Lääne-Nigula valla teenemärgi kandidaate võivad esitada kõik Lääne-Nigula valla elanikud ja Lääne-Nigula vallas tegutsevad juriidilised isikud.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments