Risti kolemaja korstna otsast võeti kurepesa maha

Urmas Lauri

urmas.lauri@le.ee

Risti sauna korstna otsas oli kurepesa, mis talistas varisemisohtliku korstna lammutamist. Foto: Urmas Lauri

Risti kolemaja korstna otsas pesitsenud kured takistasid omanikul valla ettekirjutuse täitmist ning varisemisohtliku korstna lammutamist. Nüüd on kurepesa maha võetud.

Ristil kunagise söökla hoone omanik Idaser OÜ sai Lääne-Nigula vallalt kevadel ettekirjutuse. 1. juuniks pidi omanik hoone viima vastavusse valla heakorra eeskirjaga või alustama lammutamist.

„Eks me täidame ettekirjutuse ära,“ ütles Idaser OÜ juhatuse liige Andrus Tang toona.

Tangi sõnul olnud neil korsten plaanis juba eelmisel aastal lammutada, kuid mullu takerdus ettevõtmine kurepesa taha. Nii juhtus ka tänavu kevadel: kured saabusid pesitsema enne seda, kui Idaser korstnalammutusega alustada jõudis.

Lääne-Nigula vallavalituse ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salmi sõnul ajendas märgukirja kirjutama asjaolu, et MTÜ Risti Rahvaselts pöördus räämas maja tõttu vallavalitsuse poole.

Märgukirja asjaolud

  • Ristil Lihula mnt 1 asuva ehitise fassaad on lagunenud, osaliselt varisemisohtlik.
  • Korrastamata hoone reostab piirkonna visuaalset üldpilti.
  • Korsten on varisemisohtlik (kivid kukuvad).
  • Hoone on ligipääsetav kõrvalistele isikutele (eriti alaealistele, kellel puudub kogemus hoida ennast laguneva maja ohtude eest). Selle tõttu on ehitis muutunud ohtlikuks inimeste elule ja varale.
  • Kinnistu on risustatud ja korrastamata väljanägemisega.

11. aprill 2018 ja 11. november 2018. Fotod: Urmas Lauri.

Vt ka: “Kured takistavad Risti kolemaja korstna lammutamist

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments