Läänemaa saab maakonna ühistegevusteks 100 000 eurot

Kaire Reiljan

kaire@le.ee

Läänemaa tantsupidu võib ka sel aastal tulla, sest valitsus andis maakondlike ühisürituste korraldamiseks raha. Foto arhiiv

Läänemaa omavalitsused saavad riigilt 100 000 eurot ühiselt täidetavate ülesannete teostamiseks. Raha eraldatakse maakondlikule koostööorganile, kelleks Läänemaal on Lääne-Eesti arenduskeskus.

Ühiselt täidetavate ülesannete teostamiseks toetatakse omavalitsuste maakondlikke arendustegevusi enam kui 2 miljoni euroga. Tegu on ühistegevustega, mida iga piirkonna omavalitsused teevad edaspidi koostöös, jätkates nii seni maavalitsuste poolt täidetud tegevuste elluviimist.

„Toetus eraldatakse kohalike omavalitsusüksuste volikogude poolt määratud maakondlikule koostööorganile, et nad saaksid ühiselt kavandada maakonna arengut ja suunata selle elluviimist ning ühiselt täidetavate rahvatervise, turvalisuse ja kultuurivaldkonna ülesannete täitmiseks,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab.

Maakonna arengu kavandamisel ja suunamisel toetatakse maakonna arengustrateegia koostamist, maakondlikku võrgustikutööd ja väliskoostööd ning maakonna turundamist. Rahvatervise ja siseturvalisuse valdkonnas toetatakse näiteks maakonna turvalisuse nõukogude tööd, maakonna rahvastiku tervise analüüside ja strateegiate koostamist ning võrgustikutööd. Kultuurivaldkonnas toetatakse näiteks maakonna kultuuripoliitika kujundamist ja elluviimist ning üleriigiliste laulu- ja tantsupidude maakondliku komisjoni töö korraldamist.

Vajalikud otsused maakondlike koostööorganite kohta on tehtud 13 maakonnas ning kahes maakonnas, Pärnus ja Ida-Virumaal on nimetamine tegemisel. Rahaliste vahendite eraldamiseks sõlmitakse leping maakondlike omavalitsusliitude, maakondlike arenduskeskuste ning omavalitsustega.

Eraldatatud toetussummad

Maakond    EUR
Harju         256 981
Hiiu             90 764
Jõgeva       107 768
Järva         109 041
Lääne        100 098
Lääne-Viru 135 350
Põlva         109 142
Rapla         111 281
Saare         112 707
Tartu          216 857
Valga         112 603
Viljandi      123 690
Võru          119 066
Ida-Viru (koostööorgan kokku leppimisel, toetus eraldatakse hiljem)  208 854
Pärnu (koostööorgan kokku leppimisel, toetus eraldatakse hiljem)     158 948
KOKKU    2 073 150

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments