Kirblas tähistati vastupanuvõitluse päeva

Kaire Reiljan

kaire@le.ee

Reedel tähistati Kirblas Läänemaa vastupanuvõitluse päeva mälestushetkega Jüri Uluotsa kalmul ja sellele järgneva mäestusteenistuse ja koosviibimisega

Vastupanuvõitluse päeva tähistamine Läänemaal algas Kirbla kirikuaias peaminister presidendi ülesandeis Jüri Üluotsa kalmul Eesti hümni laulmisega. Presidendi eluteest ja saatusest, aga ka Otto Tiefi valituse saatusest kõneles ajaloolane Mati Mandel.

Mälestuspärjad asetasid Uluotsa kalmule Kaitseliidu Lääne malev, Lihula vald, Läänemaa Memento, Eesti Endiste Metsavendade Liit, Naiskodukaitse Lääne ringkond ja Lihula gümnaasium.

Vastupanuvõitluse päeva kontsert-jumalateenistus peeti EELK Kirbla Püha Nikolause kirikus. Rahvast oli sündmuse tähistamisele kogunenud lähemalt ja kaugemalt. Teenisid koguduse õpetaja Illimar Toomet ja Lääne maleva kaplan Lembit Tammsalu. Teenistusel loeti ette piiskop Tiit Salumäe läkitus vastupanuvõitluse päevaks ning meenutati Otto Tiefi valituse tähtsust Eesti ajaloos ja räägiti valitsusliikmete saatusest.

Kontsertosas laulsid isamaalisi laule Ridala põhikooli laululapsed õpetaja Anne Pääsukese juhatusel. Eesti eest elanud ja elu andnud inimeste mälestuseks süütas mälestusküünlad Kaitseliidu Lääne maleva pealik kolonelleitnant Rasmus Lippur.

Pärast mälestusteenistust jätkus vastupanuvõitluse päeva tähistamine Kirbla valmivas seltsimajas. Päevakohase sõnavõtuga esines Lihula vallavanem Varje Ojala-Toos ja tantsuilu pakkusid Ridala põhikooli rahvatantsurühmad Hilja Tamme juhendamisel.

Vastupanuvõitluse päeva lõpetas Eesti Endiste Metsavendade Liidu, Kaitseliidu Lääne maleva ja Lihula valla ühiselt kaetud kohvilaud. Põnevust, ärevust ja muidugi ka head maitset pakkus päevakohane riigivapi pildiga tort. Tordi lõikasid lahti Lihula vallavanem, KL Lääne maleva pealik ja Ridala põhikooli rahvariides laulu- ja tantsulapsed.

Vastupanuvõitluse päeva tähistatakse 22. septembril kümnendat aastat. Päeva eesmärk on tänada Eestile elanud eestlasi, kes ka võõrvõimu trotsides jäid kindlaks oma aadetele. See on päev, et meenutada metsavendade, poliitvangide ja küüditatute meelekindlust ning üldrahvalikku vastupanutahet.

Suur tänu kõigile kes vastupanuvõitluse päevast osa võtsid ja korraldada aitasid. Ridala põhikooli laulu- ja tantsulastele ning nende juhendajatele ja õpetajatele taaskord sügav kummardus sündmusel osalemise eest. Suur tänu Kirbla kogudusele ja Kirbla külaseltsile vastupanuvõitluse päeva toimumise eest.

Heiki Magnus

Fotod Heiki Magnus, Arnold Aljaste ja Angelina Puda

 

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments