Kristiina Ase: auto- ja huvikooli kuludelt ei saa enam tulumaksu tagasi

Tarmo Õuemaa

tarmo@le.ee

Kroonid-eurod

Foto Arvo Tarmula

2016. aasta tulude deklareerimise peamised muudatused puudutavad koolituskulusid ja üüritulu. Enam ei ole võimalik maksustatavast tulust maha arvata mootorratta ja -sõiduki (A- ja B-kategooria) juhilubade koolituskulusid. Samuti ei saa maha arvata 2016. aasta 1. jaanuari seisuga 18 aasta vanuste ja vanemate inimeste huvihariduse kulusid. Sellist koolitusteenust pakkuvad ettevõtted seda infot inimese eeltäidetud deklaratsioonil enam ei esita.

Teine muudatus puudutab üüritulude deklareerimist. Kui siiani maksustati tulumaksuga kogu üürileandja poolt deklareeritud üüritulu, siis nüüd maksustatakse sellest vaid 80 protsenti. Selleks ei pea esitama kuludokumente, mahaarvamise teeb maksu- ja tolliamet üüritulu deklareerimisel tuludeklaratsiooni alusel. Eluruumi üüritulu 20protsendilist tulumaksuvabastust rakendatakse üksnes elamu või korteri üürimisel üürilepinguga, teistele rendi- ja üürituludele see ei laiene. Tuludeklaratsioonis tuleb näidata kogu aasta üürisumma, üüritulu hulka ei loeta tasutud kommunaalmakseid.

Möödunud aasta maksuvaba tulu oli 170 eurot kuus ehk 2040 eurot aastas ja täiendav maksuvaba tulu pensioni korral oli 225 eurot kuus ehk 2700 eurot.

Eluasemelaenu intresside, koolituse ja annetuste täiendav maksuvaba tulu on väiksem kui varem ehk 1920 euro asemel saab mahaarvamisi teha 1200 eurot. Kui annetuse korral rakendati varem piirangut lisaks kuni 5 protsenti tuludest, siis nüüd piirangut ei ole.

Tuludeklaratsioonil on juba terve hulk eeltäidetud andmeid, näiteks isikuandmed, info töötasu ja kinnipeetud maksude kohta, pension, haigusraha, tasutud koolituskulud jms. Eluasemelaenu intresside andmed saab deklaratsioonile edastada oma internetipangast, esimest korda deklareerijail tuleb esitada ka lisadokumendid, mida saab teha kohe pärast deklaratsiooni kinnitamist sealsamas e-maksuametis/e-tollis oleva lingi kaudu.

Vara müük tuleb sisse kanda

Eeltäidetud ei ole välisriigist saadud tulud, andmed vara (sh metsamaterjali) võõrandamise kohta ega ettevõtlustulude kohta esitatav vorm E. Need andmed tuleb ise deklaratsioonile lisada.

Oma tuludeklaratsiooni eeltäidetud andmeid saab e-maksuametis/e-tollis üle vaadata 8.–10. veebruarini. Kui sealt on mõned andmed puudu või erinevad need teadaolevaist, tuleb inimesel andmete esitajaga ühendust võtta ja paluda need parandada.

Soovi korral võivad abikaasad esitada ühise tuludeklaratsiooni. Selleks tuleb mõlemal abikaasal teha oma tuludeklaratsioonile märge, et ta soovib esitada ühist deklaratsiooni. # Ühisdeklaratsiooni võivad esitada isikud, kes olid maksustamisperioodi viimasel päeval, s.o 31.12.2016 abielus. Kui üks abikaasadest suri maksustamisperioodil või pärast maksustamisperioodi, kuid enne tuludeklaratsiooni esitamist, võib lesestunud abikaasa samuti esitada ühisdeklaratsiooni. Selliseid deklaratsioone saab esitada üksnes paberkandjal.

Enammakstud tulumaksu tagastame deklaratsioonis näidatud pangakontole. Kui deklaratsioonis esitatud andmed vajavad lisakontrolli või on vaja esitada lisadokumente, võtame inimesega enne tulumaksu tagastamist ühendust. Tulumaksu saame tagastada ainult juhul, kui maksustamisperioodil on tulumaksu tasutud. Kui deklareeritud andmete alusel tuleb tulumaksu juurde maksta, saadab maksu- ja tolliamet maksuteate, mis on inimesele kättesaadav e-maksuametis/e-tollis.

Kes peavad tuludeklaratsiooni esitama?

Tuludeklaratsiooni peavad esitama:

* kõik füüsilisest isikust ettevõtjad, ka need, kes ei ole 2016. a ettevõtlusest tulu saanud;

* isikud, kes on saanud kasu vara (väärtpaberid, kinnisasjad) võõrandamisest;

* isikud, kes on müünud metsamaterjali või raieõigust;

* isikud, kes on saanud üüri- või renditulu;

* isikud, kes on saanud tulu välismaalt. Deklareerida tuleb nii Eestis maksustatav kui ka mittemaksustatav välisriigist saadud palgatulu, pension ja dividendid.

Kui tulude deklareerimise kohustust ei ole, aga soovitakse kasutada mõnd maksusoodustust (maksuvaba lisatulu, kui on kaks või enam kuni 17aastast last; on tasutud koolituskulusid, eluasemelaenu intresse, kogumispensioni III samba makseid; tehtud kingitusi või annetusi tulumaksusoodustusega MTÜde, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kantud isikutel), tuleb tuludeklaratsioon esitada.

Tuludeklaratsioon tuleb esitada ka kõigil neil, kes soovivad taotleda sel aastal esimest korda makstavat madalapalgaliste töötajate toetust. See tähendab, et sel aastal makstav madalapalgalise töötaja tulumaksu tagasimakse võib puudutada ka neid mullu vähemalt kuus kuud täiskohaga töötanud ja alla 7817 euro tulu saanud inimesi, kes tavaliselt tuludeklaratsiooni esitama ei ole pidanud. Madalapalgalise tagasimakse saamise eelduseks on tuludeklaratsiooni esitamine ja seejärel saab see inimene, kellel tagasimakseks õigus, teha taotluse e-maksuametis/e-tollis. Seetõttu palume kindlasti vaadata esmalt e-maksuametis/e-tollis, kas täidate toetuse saamise tingimused (välja arvatud tulu). Kui tingimused on täidetud ja arvutuste järgi jääb aastane tulu alla 7817 euro, saab inimene e-maksuametis/e-tollis tuludeklaratsiooni esitamise järel kohe taotleda ka madalapalgalise tulumaksutagastust.

Kindlasti on siinkohal oluline meeles pidada, et kuna toetus suurendab inimese sissetulekut, võetakse seda arvesse talle toimetulekutoetuse määramisel.

Tulude deklareerimisega seotud küsimusi saab esitada maksu- ja tolliameti foorumis, mis on leitav meie ameti kodulehelt www.emta.ee, samuti aitavad meie konsultandid teid telefonil 880 0811 või e-kirja teel fyysisik@emta.ee. Haapsalu teenindusbüroo asub aadressil Jaama 17, Haapsalu, ning teenindusaeg on E–N 8.30–16.30, R 8.30–15.30. Teenindusbüroo on suletud iga kuu viimasel reedel.

Tuludeklaratsiooni tähtsad kuupäevad

15. veebruar

Algab tuludeklaratsiooni esitamine e-maksuametis/e-tollis ja teenindusbürood hakkavad väljastama eeltäidetud tuludeklaratsioone paberkandjal

28. veebruar

Algab tulumaksu tagastamine e-maksuametis/e-tollis deklaratsiooni esitanud klientidele

31. märts

Tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäev

20. märts

Algab tulumaksu tagastamine deklaratsiooni paberkandjal esitanud klientidele

3. juuli

Juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev

2. oktoober

Juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev, kui deklareeritakse ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest või välisriigis saadud tulu; FIEdel deklaratsiooni alusel juurdemaksmisele kuuluva sotsiaalmaksu tasumise tähtpäev.

Kommenteeri
Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt ja nende sisu ei ole muudetud. Seega ei pruugi kommentaariumis tehtud avaldused ühtida toimetuse seisukohtadega. Lääne Elul on õigus ebasobilikud kommentaarid kustutada.
Teavita mind
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments