Lugeja küsib: Kas haigushüvitise maksmisel tuleb arvestada ka pühadega?

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

Lugeja küsib: Tööandjal tuleb maksta töötajale haiguslehe alusel haigushüvitist 4–8 kalendripäeva eest 70% ulatuses töötaja keskmisest töötasust. Kas tasu leidmisel tuleb arvestada ka arvestusperioodi sisse jäävate pühadega?

Vastab Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Urve Stroom:

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 12/2 lõike 1 kohaselt maksab tõepoolest tööandja töötajale töövõimetuslehe alusel haigushüvitist haigestumise või vigastuse 4. kuni 8. kalendripäeva eest 70% ulatuses töötaja töötasust.

Tööandja arvutab keskmise kalendripäeva tasu välja vastavalt vabariigi valitsuse määruse „Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord“ § 4 lõikes 3 sätestatud reeglite kohaselt.

Kuna haigushüvitist makstakse kalendripäevades, tuleb arvestuse aluseks võetud töötasud jagada sama perioodi kalendripäevade arvuga. Selle perioodi sisse jäävad rahvus- ja riigipühad lähevad arvestuse sisse.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments