Kalle Laanet, Ain Seppik, Toomas Varek: Politsei kapitaalremonti ei tohi edasi lükata

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

MTÜ Demokraatide asutajaliikmete ja endiste siseministrite Kalle Laaneti, Ain Seppiku ja Toomas Vareki avalik pöördumine seoses Ida prefektuuri taatlemata seadmete kasutamisega ning Raivo Küüti tagasiastumise palvega.

Avalik pöördumine

Täna aastal 1918 loodi iseseisva Eesti Vabariigi politsei. Tänasel politseipäeval avaldame sügavat muret riigi sisejulgeoleku efektiivsuse, tuleviku ning Eesti politsei usaldusväärsuse pärast. Endiste siseministritena tunnetame ühiskonna ootusi politseile ning vastutust, mis on pandud ametnikele ja poliitikutele. Seepärast tuleb meil kõigil rahva ees vabandada ja anda endast kõik, et taastada politsei stabiilsus ja inimeste kindlustunne – see tähendab usaldus riigi vastu.

Meie hinnangul on ametnike vastutuse võtmine vaid üks samm usalduse taastamisel. On viimane aeg tõdeda, et organisatsiooni kapitaalremonti ei tohi edasi lükata. See on aga siseministeeriumi mõtteviisi, ideoloogia ja poliitika küsimus.

Möödunud nädalal avalikuks tulnud rikkumised politseis ja selle varjamine juhtide poolt on üks fakt, et ühendasutuse struktuur, alluvussuhted ja praegune meeskond ei võimalda erinevate kultuuride ja tavadega liidetud organisatsioonidel toimida ühise asutusena.

Olukorra muudab veelgi tõsisemaks asjaolu, et julgeolekut tagavad asutused on keskendunud rikkumiste arvule, mis on eelkõige tingitud politsei alarahastusest. Kõik kvoodid ja soov neid ületada on kui sotsialistlik võistlus. Efektiivne politsei töö ei seisne määratud trahvide hulgas, see on tulemuslik vaid siis, kui rahvas politseid usaldab.

Kui ühendamet võib tunduda esmalt odavam, tuleb see kõiki asjaolusid arvesse võttes riigile kulukam. Meie hinnangul ei ole eetiline kõrvutada mõningast kokkuhoidu bürokraatialt inimeste turvatunde ja usaldusega.

Politsei vajab meie kõigi abi, usaldust ning head tahet. Politseinikud vajavad töörahu ja kindlust tuleviku suhtes. Poliitikute kohus on see kindlustada.

Kalle Laanet
Ain Seppik
Toomas Varek

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments