Maavanem kuulutas välja Läänemaa sädeinimesed

Andrus Karnau

andrus.karnau@le.ee

Läänemaa sädeinimesed 2012. Foto: Angela Leppik
Läänemaa sädeinimesed 2012. Foto: Angela Leppik

Läänemaa kodanikeühenduste konverentsil tehti teatavaks maakonna tublimat vabakonnategelased, sädemete sädemeks kuulutati Haapsalu salli ja käsitööedendaja Mirje Sims.

Sädeinimese tiitleid jagus igasse omavalitsusse ja kedagi, keda omavalitsus oli esitanud, ei pidanud tagasi lükkama.

“Mulle jäi eriti meelde Ridala valla kandidaadid esitanud Maire Vilbase kaaskiri,” ütles Lääne maavanem Innar Mäesalu. “”Kuulsused säravad taevas ühe öö ja siis kustuvad,” kirjutas ta. “Sädeinimestega nii ei ole. Nad on nii kaua tegutsenud, et ei tule enam selle pealegi, et neid peaks tunnustama. Kipume hea asjaga nii ära harjuma, et ei pane seda enam tähelegi. Seepärast ei saa neid kunagi liiga palju tunnustada.”

Aukirjad ja meened andsid üle Innar Mäesalu, Läänemaa Arenduskeskuse juht Andres Huul ja Kodukant Läänemaa juhatuse esimees Tiiu Aavik.

Sädemete säde
Mirje Sims
Mirje Sims on tõeline sädeinimene, kes on oma tegutsemisega toonud uue ja värske hingamise Haapsalu Käsitööseltsile ning populariseerinud Haapsalu salli ja käsitööd üldisemalt. 2012. aasta tegu on kahtlemata Haapsalu pitsifestivali korraldamine, kuid ei saa vähetähtsaks pidada teisi üritusi ja näitusi, mida käsitööselts Mirje eestvedamisel korraldanud on läbi aastate.

Mirje puhul väärib kindlasti märkimist tema korrektsus projektide kirjutamisel ja majandamisel, põhjalik eeltöö ettevõtmiste korraldamisel ning suur sisemine motiveeritus teha kõike maksimaalselt hästi ja suure innuga. Ta tõmbab oma energiaga kaasa teisi. Mirje tegemised on alati kvaliteetsed.

Haapsalu salli kudumine ei ole eales olnud nii populaarne kui viimasel ajal. Selles on kindlasti oma roll Mirje töödel ja tegemistel. Mirje on Haapsalu Käsitööseltsi tegemistega viinud Haapsalu maailma käsitöökaardile. Mirje korraldatud üritused ja seltsi koduleht on tõstnud Läänemaa ja Haapsalu käsitöö mainet üle Eesti ja ka välismaal.

Mirje Sims on viie tubli lapse ema ning tudeng Haapsalu kolledžis, kus ta on käsitöö ja disaini eriala viimasel kursusel.

Haapsalu
Läänemaa Jalgpalliklubi
Läänemaa Jalgpalliklubi on edukalt Läänemaa spordimaastikul kanda kinnitanud, klubis treenib ca 50 noorsportlast. Läänemaa Jalgpalliklubi veab terviseprojekti, mis kannab nime „Terved isad“. Isad küll viivad ja toovad oma lapsi trenni, kuid enda tervisele alati tähelepanu ei pööra. Projektiga on korraldatud meestele mitmeid tervisega seotud üritusi: konverents, paf-palli võistlus linnuse hoovil, tervisliku toitumise koolitus Anni Arroga ning muudki.

Arvo Tarmula
Arvo Tarmula, kes kevadel tähistas 75. sünnipäeva, on kogu elu tegelenud fotograafiaga ning jäädvustanud fotodesse terve Läänemaa. Arvo on elav kroonik, kes tegutseb aktiivselt ning jäädvustab nii inimesi, üritusi kui ka loodust. Seda on ta teinud aastakümneid ning seega on talletanud rohkelt kohalikku ajalugu, mis on hindamatu väärtusega. Arvo tegutseb missioonitundega ja säraga. Energiline fotograaf arendab oma oskusi pidevalt – osaleb kursustel ning fotograafide kokkutulekutel. Ta on sõbralik ja abivalmis õpetades nooremaid fotohuvilisi. Muhe mees, kes ei puudu naljalt üheltki oluliselt sündmuselt maakonnas.

Indrek Viiret
Indrek on Haapsalu Jahtklubi aktiivne eestvedaja. Purjetamisüritusi korraldades on tal sära silmis. Aasta teoks on Eesti avamerepurjetamise meistrivõistluse “Muhu väin” etapi taastoomine Haapsallu. Ta organiseeris Eesti ühe pikima traditsiooniga purjetamisvõistluse — Kessu regatti — 30. aasta tähistamist. Avamerepurjetamine on meekonnatöö, samuti purjetamisürituste korraldamine, kuid alati peab olema keegi kapteniks. Merel seilates on kapteniks Indreku vanem vend, kuid organiseerimises on ta ise igati asjalik kapten jahtklubi tiimile.

Hanila

Katrin Kadakas
Katrin on loomult sädeinimene, kes on oma tegutsemisega toonud värske hingamise Pivarootsi ning oma vabatahtliku tööga on elavdanud Hanila valla kultuuri– ja seltsielu. Katrin veab sel aastal erinevaid projekte — „Rannarahva teabe-käsitöö ja toiduait Pivarootsis“, „Ajalooline Lääne ja Pärnu maakonna kivist piiriaia taastamise koolitus Pivarootsis“ ja mitmed teised.

Raul Oberschneider
Raul on tegutsev Kinksi Küla Seltsis. Raul on eestvedaja-tüüpi, tema juba oma kaaslasi alt ei vea. Sellel aastal võttis ta enda kanda ülesande koordineerida erinevaid töid kahel talgupäeval, korraldas küla jaaniõhtu, oli üks karusepäeva organisaatoritest, ei puudunud Hanila valla suvemängudelt, lisaks panustab ta alati oma tööga küla tegemistesse. Raul on mees, kes elab noore inimese elu, aga aktsepteerib vanema põlvkonna tõekspidamisi ja olemasolu.

Kullamaa

Laine Riistop
Laine on Kullamaa Käsitööseltsi liige, kuhu ta on palju panustanud. Ta on aldis ja avatud kõigele uuele, paindlik ja lahke oma abi jagamisel. Lisaks ühiskondlikule aktiivsusele harrastab Laine ka tervislikke eluviise — käib võimlemas, aastaringselt ujumas, tantsib line-tantsu. Märkimisväärt tegu on Kullamaa valla vastsündinutele nende esimeste lapitekkide õmblemise ja väikeste heegeldatud papude valmistamise enda kanda võtmine.

Lembitu Tarang
Lembitu on valutanud südant Eesti pärandkultuuri säilimise pärast. Ta on Eestis tunnustatud pärandkultuuri uurija ning hoidja. Eriti südamelähedane on talle kodukant Kullamaa. Selle aasta suurima teona ilmus temalt mahukas teos „Kullamaa mälestused“. Lembitu on alati nõus külalistele Kullamaa piirkonda tutvustama. Lembitu on suurte teadmiste ja sooja südamega mees.

Lihula

Hellat Rumvolt
Hellat osaleb aktiivselt mitmes ühenduses, esiletõstmist väärib tema tegevus mittetulundusühingus Metsküla Kultuuriühing, kes korraldab Matsalu – Metsküla kogukonnale tähtpäevade tähistamist. Eesti Vabariigi aastapäeva korraldamine igal aastal on saanud kauniks traditsooniks selle piirkonna elanikele. Üritusest võtab osa inimesi kogu Lihula vallast. Juba 19. korda korraldas Hellat sellel suvel Metskülas rahva seas menukat ratsavõistlust Metsküla Kronu.

Janar Sõber
Janar osaleb aktiivselt mitmes ühenduses, esiletõstmist väärib tema tegevus mittetulundusühingus Lõuna-Läänemaa Raskejõustikuklubis „Leola“, kus ta on võtnud oma südameasjaks maadlusspordi arendamise ja populariseerimise noorte hulgas. Teist korda korraldas ta sellel sügisel Läänemaalt pärit esimese maailmameistri Gustav Vahari mälestusvõistluse. Klubi tegevusse on kaasatud juba lasteaia lapsed koos vanematega. Janari tegevus Lõuna-Läänemaa toomisel Eesti maadluskaardile väärib tunnustamist.

Martna

Helve Tellei
Helve on Rõude küla seltsi Kangrupesa juhendaja juba 2006. aasta septembrist, tema juhendamisel õpitakse kirivööde ja rahvariiete kudumist. Ta on sihikindel ja nõudlik kursuste teema valikul, kursuste juhendajana või korraldajana. Sel aastal korraldas koos Eesti Käsitööliiduga üle-eestilise kangakudujate päeva oktoobri esimesel nädalavahetusel.

Noarootsi

MTÜ Noarootsi Tuletõrjeselts
MTÜ Noarootsi Tuletõrjeselts koos eestvedaja Meelis Lusikuga on viimasel aastal aktiivselt osalenud valla ühiskondlikus elus. Lisaks päästeteenuse tagamisele on Noarootsi Tuletõrjeselts olnud vallale väga tugevaks toetavaks partneriks. Aidati korraldada valla jaanituld, seltsi eestvedamisel paigaldati valda turvakaamerad ning ehitati välja jõusaal Pürksi Vabaajakeskusesse. Läbi on viidud mitu tuleohutuse kampaaniat ja üritust, alustati pääste- ja tuleohutusalase õppega noortele päästeringis.

MTÜ Tervem Noarootsi
MTÜ Tervem Noarootsi baseerub kahel toimekal ja targal naisel – need on Ivika Eller ja Marika Adman, kes on võtnud on südameasjaks meelitada Noarootsi inimesed tervislikuma eluviisi poole. Nende eestvedamisel on toimunud lastelaager Noarootsi lastele Roostal, samuti organiseeriti tennisetrennid lastele, peale mida said lapsed ennast proovile panna kohalikul turniiril. Sel aastal on nad partneriks Noarootsi vallavalitsusele, et viia läbi edukalt projekt „Tervem ja tegusam Põhja-Läänemaa“, mille eesmärgina on Noarootsi ja Nõva inimesed tervemad ja tegusamad.

Nõva

Peeter Kallas
Kui Peeter midagi ette võtab, siis seda teeb ta põhjalikult ning pühendunult. Selle aasta suurim tegu oli Variku Külaseltsi seltsimaja ehitamise projekti juhtimine ja maja avamine veebruaris. Peeter on Varikul aktiivne seltsielu korraldaja. Tema oli see, kes korraldas Rakser Rannarootsi rattasõidu III etapi Varikul. Lisaks leiab Peeter aega ja jõudu, et panustada Lääne maakonnna spordielu arengusse ning edasiviimisesse, nimelt on ta Lääne maakonna Spordiliit Läänela juhatuse liige ning osaleb aktiivselt spordi arengukava koostamisel.

Oru

Maret Arike
Maret on alati valmis panustama Oru valla tegemistesse, ta mõtleb kaasa ning kui on endale midagi ülesandeks võtnud, siis selle ta ka ära teeb. Koos külarahvaga korraldab Maret Uugla külapäeva, kus algsest sõnnikuhoidlast on saanud külanaiste kavalal nõul vahva külaplats. Uugla küla naised on nii kanged, et ükski mees külapäeva ettevalmistusest ei pääse. Lisaks on Mareti kanda Läänemaa Vabatahtlike Keskuse töö koordineerimine.

Varje Paaliste ja Urmas Naudre
Varje ja Urmase 2012. aasta tegu on Lääne-Nigula kihelkonnanädala korraldamine, mis tähendas 7 päeva erinevaid üritusi Oru ja Taebla vallas. Ürituste sarja algatamist alustasid kaks ametnikku, kuid nägid oluliselt rohkem vaeva, kui seda ühe ametniku töökohustus ette näeb.

Varje on pea kõikide kultuurisündmuste taga Oru vallas. Kui mitte kõikjal jõuga, siis pea alati nõuga. Ta ei lase ennast kunagi kuskil esile tõsta, kuid inimesed ei ole pimedad ning märkavad tema panust.

Urmasel jätkub lisaks kultuuritööle aega kaasa lüüa ka noorsoo tegemistes, suvel käis ta koos noorte volikoguga Hiiumaal koolitusel – rattamatkal; Palivere aleviseltsiga koostöös muretseb pärandkultuuri pärast, KIKi projekti raames oli 2-päevane keskkonnaõppereis Ida-Virumaale jne. Mitmedki tegevused väljuvad igapäevase ametijuhendi ja tööaja raamest.

Ridala

Valli Ender
Klubi “Elurõõm” kutsub seenioreid ja kõiki, kes nende seltskonnas end hästi tunnevad, kord kuus klubitegevusse. Valli on nii seltsingu kui klubi asutajaliige ning eestvedaja. Auväärsesse ikka jõudnud klubiliikmeid pani end väärikalt tundma Valli korraldatud reis Estoniasse vaatama operetti „Silva“ ning peaaegu ärajääma pidanud Läänemaa pensionäride suvepäevale. Nii lihtsad asjad?! Küllap Valli teab, mis toob rõõmusädeme silmadesse ja elurõõmu südamesse.

Ave Tapner
Võnnu Noorte Selts on kuue tegutsemisaastaga koondanud piirkonna ligi 30 last ja noort vanasse koolimajja huviringidesse, mida juhendavad vabatahtlikult kohalikud oskajad täiskasvanud. Kogu Võnnu Noorte Seltsi tegevus on Ave juhatamisel igal aastal olnud silmapaistev saavutus, kuid võnnulaste enda silmad lõid särama kui jutustasid selle aasta Võnnu suvekoolist. Suvekool on preemia, sest Võnnu suvekoolis õpitakse ja „isetehakse“ hoopis teistmoodi asju. Suvekool kestab 4 päeva ja sel suvel toimus jalgrattamatk Osmussaarde, kus ühte osa Eestimaast ise läbi uuriti.

Ullo-Ragnar Telliskivi
Ullo-Ragnar on aktiivne noor Tuurus, kes toimetab oma kodukandis Johannes Cimmermanni Altmõisa Seltsis ning puhub nooruslikku tuult piirkonna arengusse. Ullo-Ragnar vahendab vabatahtlikult infot ja tegevust Altmõisa savisepikoja rajamise ning tegemiste kohta läbi sotsiaalmeedia ja portaalide. Ullo-Ragnar on savisepikoja ehitamise projekti tulihingeline eestvedaja.

Risti

Toomas Lillemets
Toomas Lillemets on aastaid pühendunud valla sporditegevuse edendamisele ning seda alati vabatahlikult ning sädemega. Toomas osales Risti moodsa jalgpallistaadioni projekti kirjutamisel, hiljem on kaasa löönud ettevalmistus- ja hooldustöödel, andes sellega omapoolse panuse kohaliku spordi arengusse. Toomas on ise innukas jalgpallimängija, FC Risti jalgpallimeeskond võitis sellel aastal järjest üheksandat korda maakonna meistritiitli. Selle aasta valdade mängudel oli tema see, kes komplekteeris Risti valla esindusvõistkonna.

Ljubov Maasikas
Ljubovi käe all valmis infokaart, millega Avatud külaväravatel ja kogu suve jooksul sai tutvustatud Piirsalu küla. Ljubov on sel aastal kujundanud vabatahtliku tööna Piirsalu küla logo ning meened küla logo ja kujunduselementidega. Ammuigatsetud üldlogol on küla sümbol, ca 500 aastane Laasu tamm. Ljubov mõtleb südamega. Ljubov on esimesena avanud püsikorralduse Piirsalu küla toetuseks oma pangaarvelt.

Taebla

Andrus Eilpuu
Andrus on Palivere Aleviseltsi innustaja ja järjepidevuse kandja. Tema algatusel on korraldatud kolmiktalgud. Andrus tutvustas vabatahtlikku tööd Palivere noortekeskuse noortele, edastab piirkonna probleeme vallavalitsusele, samuti on ta priitahtlike pritsumeeste töö üks käivitajatest. Lisaks omapoolsetele algatustele lööb aktiivselt kaasa teistes piirkonnaga seotud tegevustes.

Risto Roomet
Risto on Paliveres priitahtlike pritsumeeste tegevuse käivitaja. 2011. aasta lõpus alustas ta vabatahtlike pritsimeeste tegevuse algatamist koos paari kaaslasega sisuliselt nullist, 2012. a augustist on meeskond valves. Kuigi vabatahtlikud pritsimehed on tegutsenud alla aasta, suutis Risto neid juba piisavalt koolitada ja viia võistkonna tuletõrjujate võistlusele, kus vabatahtlike kategoorias saavutati esikoht. Samuti on ta Palivere Aleviseltsi tegevuste aktiivne algataja ja osalejana on Risto kaasa löönud kõikidel Palivere talgutel ja aleviseltsi koosolekutel. Kaaslased hindavad teda asjalikuks ja tegusaks.

Vormsi
Ivo Kallas
Ivo on südikas ja sõnakas Vormsi mees. Vabatahtlikuna toimetab ta Rälby külas ja sellel aastal oli tema see, kes pani õla alla Avatud külaväravate projekti edukaks kordaminekuks. Kus on abikäsi vaja, seal on Ivo lahkelt nõu ja jõuga aitamas – talgupäevadel, laada korraldamisel ja muudes tegemistes. Ivo osaleb ka kodanikualgatuslikel üritustel ja on sellega teistele innustajaks ning eestvedajaks.

Liisa Tomasberg
Liisa rajas sel aastal Vormsi saarele Kersleti ateljee, kus toimuvad õpikojad, koolitused, seminarid, laagrid, näitused, kontserdid, etendused. Ateljee pakub praktikapaiku erialaõppeasutuste õpilastele, resideerumisvõimalust loomeiinimestele, tootearenduse- ja pärandtehnoloogiatealast nõustamist. Aastaga on ateljee saanud tuntuks Vormsil kui ka kaugemal.

Kommenteeri
Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt ja nende sisu ei ole muudetud. Seega ei pruugi kommentaariumis tehtud avaldused ühtida toimetuse seisukohtadega. Lääne Elul on õigus ebasobilikud kommentaarid kustutada.
Teavita mind
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments