Kutsehariduskeskuse populaarsemad erialad on sadulsepp ja hooldustöötaja

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

Sel õppeaastal Haapsalu kutsehariduskeskuses avatavale 19 erialale esitas avalduse 430 soovijat, kellest komisjoni otsusega võeti vastu 330.

Kõige suuremaks tõmbenumbriks osutus uus sadulsepa eriala, kuhu oli 1,9 soovijat kohale. Populaarsuselt teine oli samuti uus eriala – hooldustöötaja – konkursiga 1,65.

Alati on olnud palju avaldusi majandusarvestuse erialale, nii ka seekord (konkurss 1,5) ning mööblirestauraatori erialale (konkurss 1,24). Rohkem kui riiklikke koolituskohti oli avaldusi ka arvutite, loodusturismi korralduse, koka ja majutusteeninduse erialale.

Erialadele, kus on veel vabu koolituskohti, kuulutas kool välja täiendava vastuvõtu kuni 14. septembrini. Üksikuid vabu kohti on tekstiilitöö ning arvutite ja arvutivõrkude erialal täiskasvanud õppijatele, samuti kodumajanduse ja abikoka erialale erivajadustega õppijatele. Täiendavalt ootame õppijaid tisleri, ehitusviimistluse, üldehituse, puit- ja kiviehitiste restauraatori ning toitlustusteeninduse, majutusteenuste korralduse ja maaturismi ettevõtluse erialadele.

Võrreldes eelmise aastaga selle aasta vastuvõtt õpilasgeograafiasse suuri muudatusi ei toonud. Õpilaskandidaatidest 176 (41%) olid Läänemaalt, neist Haapsalu linnast 87, Ridala vallast 30 ja Taebla vallast 25 sooviavaldust. Maakondadest jäi teisele kohale Harjumaa 134 (32%) õppijaga, kellest 58 olid Tallinnast. Traditsiooniliselt oli kolmas Hiiumaa 31 (7%) õpilaskandidaadiga. Ülejäänud 19% õpilase hulgas on esindatud kõik Eesti maakonnad. Võrreldes eelmise aastaga on viie protsendi võrra kasvanud väljastpoolt maakonda Haapsalu kutsehariduskeskuses õppida soovivate õpilaste osakaal.

Aile Nõupuu,
HKHK arendusdirektor

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments