Vormsi kultuuripäev keskendub külakogukonnale

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com


10. märtsil toimub viiendat korda Vormsi kultuuripäev, mille eesmärgiks on saare kultuuripärandi tutvustamine, väärtustamine, säilitamine ja edendamine ning kogukonna tugevdamine läbi ühise tegevuse. Päev algab kell 10.30 Vormsi rahvamajas.

Esimene kultuuripäev keskendus saare ajaloole, teise teemaks oli käsitöö, kolmanda teemaks elulaad ja keskkond. Eelmise aasta kultuuripäeva läbivaks teemaks oli muusika ning sellega pandi alus Vormsi muusikafondile.

Selle aasta kultuuripäeva teemaks on koduküla.

Külakogukonnal on aegade jooksul olnud saarerahva elus oluline roll. Korraldajad ootavad kultuuripäevale kõiki, kellel on soovi saada rohkem teada oma koduküla ja saare teiste külade elust läbi ajaloo ja ka praegusel ajal.

Päeva esimeses pooles on sõna külalistel. Põhiettekande teeb vabaõhumuuseumi teadur Kadi Karine, kes on analüüsinud Vormsi arhitektuuripärandit. Rootsi vähemusrahvuste kultuurinõukogu Eestis tegevusest räägib kultuurinõukogu esimees Sofia Joons, Vormsi kodukandiühingu tegemistest annab ülevaate Margareta Hammerman.

Päeva teises pooles tutvustavad vormsilased oma kodukülasid. Ettekandjad on külade esindajad ning materjalid on kokku kogutud eelnenud ühistööna.

Avatud on Vormsi Käsitöö Seltsi kokku pandud käsitöönäitus “Meie küla meistrid”, mille peateemaks on Vormsi meeste käsitöö, samuti Kadi Karine koostatud näitus saare arhitektuuripärandist.

Traditsiooniliselt tutvustatakse Vormsi toitu.

Õhtul etendub Sofia Joonsi ja Kristiina Ehini “Vetelkõndijad ehk Vormsi perestroika”, mis räägib arhailise ja maailmas ainulaadse rannarootsi pilli hiiukandle eluloost ja tema saatuslikust kohtumisest Vormsi legendaarse usujuhi ja hiiukannelde põletaja Lars Johan Österblomiga. Etendus algab kell 19.30.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments