Läänemaal streigib 400 õpetajat

Lehte Ilves

lehte.ilves@gmail.com

Taebla gümnaasiumis streigib 7. märtsil 30 õpetajat. Foto: Katrin Pärnpuu

Märtsi teisel nädalal jääb suurem osa Läänemaa koole suletuks, sest maakonna kokku ligi 500 õpetajast on otsustanud streigiga ühineda üle 400.

Läänemaa Haridustöötajate Liidu juhile Marju Viitmaale on oma osalusest teatanud 20 kooli, kust streigib kokku 433 õpetajat. Tegelikult võib streikijaid olla rohkemgi, sest streikijail ei ole otsest kohustust haridustöötajate liitu sellest teavitada. Läänemaal on üldse 27 üldhariduskooli.

Kullamaa keskkoolist streigib 7.–9. märtsil terve koolipere: 23 õpetajat. „Õppetööd ei toimu. Palume vanematel lapsed koju jätta,” ütles direktor Meelis Välis, kelle lauale oli just saabunud värske streigiteade.

Välis rääkis, et laseb lähipäevil kodudesse saata selle kohta kirjaliku teate. „Kui keegi peaks tõesti kooli tulema, siis mina olen tööl. Küll ma vajadusel siis tegevust leian,” ütles Välis.

Kullamaal ühinevad õpetajate streigiga ka lasteaednikud. Eilse seisuga ei olnud Marju Viitmaal andmeid rohkemate lasteaedade kohta. „Meie lasteaednikud veel mõtlevad, kas ühineda või mitte. Nimekiri on avatud,” ütles Virtsu lasteaia–algkooli streigijuht Tiina Markus eile.

Kolm päeva streigib 49 õpetajat Haapsalu gümnaasiumis. „Praktiliselt kõik,” ütles streigijuht Marianne Samm.
Samm ütles kolmepäevase tööseisaku kohta, et lühem aeg ei annaks erilist efekti. „Üks päev oleks nagu üks piisk karikas, aga karikas peab olema rohkem piisku,” ütles Samm.

Kolm päeva on otsustanud streikida kokku kaheksa Läänemaa kooli: peale Kullamaa ja Haapsalu gümnaasiumi ka Noarootsi kaks kooli, Oru kool, Haapsalu Wiedemanni gümnaasium, Haapsalu linna algkool ja Haapsalu kutsehariduskeskus.

7. märtsil streigivad Risti kooli õpetajad. „Töö tahab tegemist. Ühe päevaga saame oma sõnumi välja öelda. Kui me streigiks kolm päeva, siis kust see aeg tagasi võtta,” ütles streigijuht Ivi Küla.

Ühe päeva streigib Kasari kool, kus tegutseb ka õpilaskodu, kuhu tulevad lapsed üle Eesti terveks nädalaks.
„See oleks lastele ja vanematele liigne koormus, kui me saadaks lapsed juba teisipäeva õhtul koju,” rääkis Kasari põhikooli direktor Karin Saare.
Kasari kümme õpetajat streigib reedel, 9. märtsil.

Marju Viitmaa sõnul on Läänemaa kokku 433 streikivat õpetajat ilus arv. „Väga hästi,” ütles Viitmaa.
Viitmaa toonitas, et igaühe streigiotsus on isiklik, kedagi pole õhutatud. Kui haridustöötajate liit streiki ette valmistades pakkus välja ühe päeva, siis hakkas koolidest tulema signaale, et sellest on vähe.

Nii suurt hulka streikijaid seletas Viitmaa pika ettevalmistusajaga. „Pole ju nii, et öeldud–tehtud,” ütles Viitmaa. „Streik on ikkagi väga äärmuslik abinõu. Kõik muud seadusega lubatud etapid olid juba läbi käidud, aga tulemust ei andnud,” rääkis Viitmaa.

Streigi võimaliku tulemuse kohta ütles Viitmaa, et seda ette näha ei ole võimalik. „Õpetajad teadvustavad üldsusele, et nad on olemas, teevad oma tööd ja tahavad selle eest saada ka väärilist palka.” Koolide uksed streigi ajal päris lukus siiski ei ole. Kooli juhtkonnale streigiõigus ei laiene. Direktorid on tööl ja korraldavad ka vajadusel koolielu. Õpetajad streigi ajaks tööle tulema ei pea, ka ei saa nad streigipäeva(de) eest töötasu. Samuti ei tasustata ära jäänud tunde, kui õpetaja annab need ületunnitööna tagantjärele.

Õpetajate streik on kavandatud 7.–9. märtsile, koolid valivad ise, mitu päeva ja millal täpselt streigivad. Kogu Eestis on streigis osalemisest teatanud 12 000 õpetajat.
Õpetajad nõuavad, et kõrgharidusega õpetaja palga alammäära tõstetaks 2012. aastal 20 protsenti, ka nõutakse töötasu alammäärade kehtestamist lasteaiaõpetajaile.

EHLi nõue, et 2012. a tõstetaks õpetajate palga alammäära ametijärkude kaupa:
Nooremõpetaja    729,82
Õpetaja     772,85
Vanemõpetaja     883,28
Õpetaja–metoodik     1066,66

Allikas: Postimees

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments