Raamatukogudele riigi eraldatavast rahast pool tuleb kulutada nimekirja järgi

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

2012. aastal on 50% tänavu rahvaraamatukogudele riigi poolt eraldatud summast ette nähtud sihtotstarbeliseks kasutamiseks. Raamatukogudele antav toetus jäi samaks.

Kultuuriministeerium eraldab alanud aastal rahvaraamatukogudele ligi 1,6 miljonit eurot, sellest 800 000 eurot on mõeldud Eesti autorite auhinnatud teoste ja kultuuriajakirjanduse ostmiseks. Senisest enam jõuab uuel aastal raamatukogudesse ka lastekirjandust. Uuendust on arutatud kirjanike, kirjastajate ja raamatukogutöötajatega, teatas kultuuriministeerium.

Kultuuriministeeriumi raamatukogundusnõuniku Meeli Veskuse sõnul on riigi ülesanne tagada, et kõigil inimestel oleks võimalik lugeda kultuuriajakirjandust ja Eesti kirjanduse paremikku. „Tänu sellele jõuavad Eesti autorite auhinnatud raamatud senisest enam raamatukogudesse. Tegemist on teostega, mille erinevad kirjandusasjatundjatest koosnevad žüriid valivad välja terve aasta jooksul ilmunud Eesti kirjanduse hulgast,“ rõhutas Veskus.

Riigipoolse teavikute toetuse kasutamise 50% ulatuses määravad kindlaks kultuuriministeeriumi ja maakonnaraamatukogu vahel sõlmitavad lepingud. Teavikute toetuse kasutamisel arvestatakse raamatukogude teeninduspiirkonna suurust, samuti sihtgruppe — näiteks kooliga ühes hoones asuv raamatukogu peaks auhinnatud raamatute hulgast soetama rohkem lasteraamatuid. Toetuse sihipärast kasutamist jälgib maakonnaraamatukogu.

Suuremad, s.t üle 500 elanikku teenindavad raamatukogud saavad riigi toetuse eest edaspidi soetada kõik SA Kultuurileht väljaanded, samuti Kultuurkapitali toel väljaantavad kultuuriajakirjad: Hea Laps, Tuna, Värske Rõhk, Tallinn, Võšgorod ning ajakiri Raamatukogu. Raamatutest on võimalik selle toetuse eest soetada kõik Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali poolt auhinnatud teosed, riigi kultuuripreemia saanud raamatud, ühtlasi lasteraamatukonkursi Põlvepikuraamat laureaadid, Nukitsa auhinna laureaadid, Aasta Rosina ning Paabeli Torni auhinna saanud raamatud ning ka valikuliselt teiste auhindadega pärjatud teoseid.

Raamatukogu, mille teenindatavate arv on kuni 150 elanikku, saab poole riigitoetuse eest soetada vabal valikul vähemalt kolm kultuuriajakirjanduse nimetust ning valiku Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali poolt premeeritud teostest ja auhinnatud lastekirjandusest.

Valdavalt venekeelse lugejaskonnaga raamatukogud peaksid saama lisaks osta keeleõppeks vajalikke vestlussõnastikke ja sõnaraamatuid.

Rahvaraamatukogud on kohaliku omavalitsuse asutused, mille ülalpidamiskohustus ja kogude regulaarne täiendamine on kohaliku omavalitsuse kanda. Kehtiva rahvaraamatukogu seaduse kohaselt saavad rahvaraamatukogud teavikute soetamiseks riigilt toetust kohaliku omavalitsuse volikogu poolt kehtestatud teeninduspiirkonna rahvastiku registrisse kantud elanike arvu järgi.

Kultuuriajakirjad raamatukogudesse

SA Kultuurileht väljaanded: Akadeemia; Keel ja Kirjandus; Kunst.ee; Looming; Loomingu Raamatukogu; Muusika; Õpetajate Leht; Sirp; Täheke; Teater.Muusika.Kino.; Vikerkaar

Hinnatud raamatud raamatukogudesse

Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemiad ja nominendid (nominente igas kategoorias 5-6).

Kategooriad: ilukirjanduslik proosa; luule; laste- ja noorsookirjandus; esseistika; ilukirjanduslik tõlge võõrkeelest eesti keelde; vabaauhind; riigi kultuuriaastapreemia saanud raamatud.

Auhinnatud raamatutest valida järgmiste auhindade laureaadid:

Balti Assamblee kirjandusauhind
Euroopa Kirjandusauhind (kas Eesti autor või tõlked)
Põlvepikuraamatu laureaadid
Paabeli Torni auhind
Aasta Rosin
Nukitsa auhind
Eesti Lastekirjanduse Keskuse ja kirjastuse Tänapäev lastekirjanduse ja noorsooromaanivõistluse auhinnatud tööd.
Konkursi „25 kaunimat raamatut + 5 kaunimat lasteraamatut“ auhinnatud tööd

Kultuurkapitali toetatavad kultuuriajakirjad (näiteks):

Hea Laps
Tallinn
Võšgorod
Tuna
Värske Rõhk
Tegelikkuse KesKus
Ajakiri Raamatukogu

Valik Kultuuriministeeriumi programmidest (sh kultuuriruumid) toetust saanud trükiseid

Valik Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali soovitusi
Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapital soovitab juba raamatut toetades osta need ka rahvaraamatukogudesse. Nii saavad kirjastused planeerida tiraaže, hind tuleb odavam ja raamat ei saa otsa, enne kui raamatukogud need avastavad.

Valik teoseid sarjast „Eesti Mõttelugu“

Valik teoseid sarjast „Avatud Eesti Raamat“

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments