Enim ollakse võlgu kütte ja sooja vee eest

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi uuringu järgi ollakse kommunaalteenustest enim võlgu kütte ja sooja vee eest, teatas ministeeriumi pressiosakond.

Kolmandikul kommunaalteenuseid pakkuvatest ettevõtetest on probleeme pikaajalistest võlgnikest korteriühistute, -ühisuste või kinnisvarahaldusfirmadega, selgus majandusministeeriumi tellitud ja Krediidiinfo ASi läbi viidud järeluuringust.

Kõigi tänavu oktoobrikuus küsitlusele vastanud ettevõtete uuritavast koguklientuurist moodustasid võlglased 1,8%, kelle keskmine võlgnevus oli 1014 eurot.

Sarnased uuringud korraldati ka 2010. aasta veebruaris ja mais.

Kõige enam on tarbijad võlgu kütte ja sooja vee eest – keskmine võlg arved tasumata jätnud ühistu, ühisuse või kinnisvarahaldaja kohta on kasvanud üle 14 000 euro. Eelmise aasta veebruaris oli see 3700 ja maikuus 3600 eurot. Keskmine võlasumma vee ja kanalisatsiooniteenuste eest oli uurigu järgi 365 eurot.

Võlgnike üle kurtnud kommunaalteenuste ettevõtted asuvad peamiselt Harju-, Pärnu- ja Põlvamaal. Pikaajalisi võlglasi ei esinenud küsitluses osalenud Läänemaa, Saaremaa ja Valgamaa kommunaalteenuseid osutavate ettevõtete klientide hulgas. Vee- ja kanalisatsiooniteenuste võlgnevuse suure osakaaluga paistab aga silma Ida-Virumaa, kus enam kui kolmandikul klientidest on probleeme nende teenuste eest tasumisega.

Korteriühistu, -ühisuse ja kinnisvarahaldaja probleemseks võlgnevuseks loeti uuringus üle 60-päevast maksetähtaja ületust.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments