Lastekodu direktorit võib oodata väärteomenetlus

Kaire Reiljan

kaire@le.ee

Foto: Arvo Tarmula

 

Täna, 21. septembri ennelõunal kogunenud Haapsalu lastekodu hoolekogu otsustas tubakaseaduse rikkumise tõttu lastekodus teha ettepaneku väärteomenetluse alustamiseks lastekodu direktori Eve Kabini suhtes, ka peab direktor järgmiseks istungiks andma hinnangu põlenud majaosas tööl olnud kasvatajate tegevusele.

Järgmisel koosolekul 13. oktoobril avaldab hoolekogu oma seisukoha direktoriga töösuhte jätkamise osas. Põlengu uurimistulemuste kohta tehtud kriminaalasja lõpetamise määrusest ilmnes, et direktor rikkus tubakaseadust, lubades töötajatel lastekodu alal suitsetada.

Lääne maavanema kohusetäitja Merle Mäesalu ütles, et tubakaseaduses keelatud territooriumil suitsemise lubamine on seaduse rikkumine. „Seda [väärteomenetlust läbi viia — toim.] saab teha kohalik omavalitsus või politsei, aga me leidsime, et saadame politseile,” ütles ta.

Mäesalu sõnul on Kabin viga tunnistanud ja pärast õnnetust pole töötajatel lastekodu territooriumil lubatud suitsetada.

Kriminaaluurimine tegi kindlaks, et lastekodu lastel oli juurdepääs kasvatajate isiklikele asjadele, sh tikkudele ja tulemasinatele. Et kasvandike ligipääsu töötajate asjadele edaspidi vältida, hangitakse 1. novembriks lukustatavad kapid. Samuti avaldas hoolekogu arvamust, et uutesse ehitatavatesse peremajadesse planeeritud kaminad oleks näiteks lukustatavate ustega.

Kuigi uurimine ei tuvastanud lastekodu personali töös puudusi kasvandike hooldamise ja turvalisuse tagamisel, kohustas hoolekogu direktorit välja selgitama ja andma hinnangut, kas kolm põlenud majatiivas tööl olnud kasvatajat täitsid oma töökohustusi piisava hoolsusega. Edaspidise töökorralduse täpsemaks reguleerimiseks sai direktor ülesande 1. oktoobriks välja töötada ja kehtestada detailne töökorralduse dokument.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments