Koolijuhid on esimese klassi katsete vastu

Andrus Karnau

andrus.karnau@le.ee

Vaid 7% koolijuhtidest peavad koolikatsete läbiviimist esimesse klassi astumiseks õigeks ja vajalikuks.

Haridus- ja teadusministeeriumi pressiesindaja Tarmu Kurmi sõnul saatis ministeerium 14. septembril üldhariduskoolide direktoritele kirja, milles küsis tagasisidet koolikatsete kohta. Tähtajaks saatis vastuse 221 koolijuhti.

Koolijuhtidest 5,5% peab katseid vajalikuks juhul, kui õppekohale soovijate hulk on suurem kohtade arvust. 77% koolijuhtidest ei pea esimesse klassi astumise katseid üldse õigeks. Osa koolijuhtidest — 10,5% — on katsete vastu, kuid peab neid põhjendatuks ainult erivõimeid nõudvate klasside puhul — valdavalt peeti silmas muusika- või kunstikallakut.

“Ministeerium on seisukohal, et iga laps peab elukohajärgsesse kooli pääsema ilma katseteta. Kohustuslik põhiharidus peab põhinema ühtluskooli põhimõtetel ja vastavalt seadusele peab elukohajärgse kooli määrama kohalik omavalitsus. Muide, 91% tagasisidet andnud koolidest käesoleval aastal koolikatseid esimesse klassi astumiseks ei korraldanud,” teatas Tarmu Kurm.

Läänemaal ei ole ühtegi kooli, mille esimesse klassi pääsuks korraldataks katseid. Koolikatsete korraldamist ei näe ette ka praegune põhikooli- ja gümnaasiumiseadus.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments