Lastekaitse liit: Märka last liikluses!

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com


Murettekitav on tõdeda, et septembri esimeses dekaadis on liikluses viga saanud juba kaheksa alla 18aastast last. Samuti näitavad võrreldes eelmise aastaga kasvutendentsi liiklusõnnetuste ja liikluses hukkunute koguarv.

MTÜ Lastekaitse Liit kutsub liiklejaid üles suuremale tähelepanelikkusele ning märkama liikluses olevaid lapsi.

Lapsed on liikluses eriti haavatavad, kuna sageli ei ole nad võimelised hindama olukorda (näiteks lähenevate autode kiirust) objektiivselt ja osutavad vähem tähelepanu ümbritsevale liiklusele. Maanteeameti läbi viidud uuringust selgus, et 6—13aastaseid lapsi sai 2010. aastal jalakäijana asulasisestel teedel vigastada 60, seega on selles vanuses laste õnnetusse sattumise tõenäosus kaks korda suurem kui pensioniealistel ja peaaegu kolm korda suurem kui 25—55aastastel.

Laste jaoks on ohtlik vihma- või lumesadu ja sellega kaasnevad märg ja libe tee ning kehvem nähtavus (udu), millega lapsed arvestada ei oska.

Samas sõltub laste ohutus suuresti ka autojuhtide käitumisest. See, kuidas me tänavatel ja teedel käitume, saab alguse meie hoiakutest.

Liitu Sinagi Liiklusrahu leppega (http://www.liiklusrahu.ee), millega nii kooliõpilased kui autojuhid lubavad oma korrektse liiklemisega teistele eeskujuks olla! Vaid ühiselt tegutsedes ja omavahel kokku leppides saab tagada selle, et kõik, nii suured kui väikesed liiklejad, õhtuks turvaliselt koju jõuaksid.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments