Omavalitsusliidu avalik pöördumine: maavanemat on vaja kiiresti

Andrus Karnau

andrus.karnau@le.ee

Avalik pöördumine Vabariigi Valitsuse poole.

Läänemaa Omavalitsuste Liit (LOVL) tuletab Vabariigi Valitsusele meelde, et alates märtsi algusest on Lääne maavanem ametisse määramata. Kuigi maavanema institutsioon on aastatega nõrgenenud, peab Läänemaa Omavalitsuste Liit maavanema isikut üheks väheseks riigivõimu esindajaks regioonis, kellega arutada arenguküsimusi ja lähituleviku võimalusi. Maavanemata olek ei tee kuidagi maakonnale head ning mehitamata ametikoht tekitab asjatuid spekulatsioone.

Tulenevalt avaliku halduse heast tavast ja kaasamisest teeme ettepaneku määrata Lääne maavanem ametisse võimalikult kiiresti ning lähtuda ametisse määramisel järgnevast:

1. Uuel maavanemal peab olema visioon Läänemaa arengust.

2. Nimetataval isikul peab olema Läänemaa kohaliku omavalitsuse juhtimise kogemus või selge ja tugev seotus Lääne maakonnaga.

3. Uus Lääne maavanem on saanud Läänemaa omavalitsusjuhtide toetuse.

Juhime tähelepanu asjaolule, et sobivaid kandidaate selle koha täitmiseks saab leida ka erakondadesse mittekuuluvate inimeste hulgast.

Heale koostööle lootma jäädes,
lugupidamisega

Ülle Erman,
Läänemaa Omavalitsuste Liidu esimees

1 Kommentaar
Inline Feedbacks
View all comments
Miks nii leebe?
11 aastat tagasi

Teeme ettepaneku heale koostööle lootes, et te oma töö ära teete???
Viimasel ajal olen palju pidanud kogema, et tõepoolest pead paluma, et keegi elementaarseid tööülesandeid täidaks.