Prügifirmad saavad läänlaste prügi pärast konkureerida

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

Läänemaa omavalitsusliit kuulutas täna välja konkursi, et leida tervele Läänemaale ühine prügivedaja.

Esimest korda on prügiveohankega hõlmatud kõik omavalitsused, sest praegu ei ole korraldatud jäätmevedu Noarootsi, Martna ega Kullamaa vallas.

Võitja valimisel on ainuke kriteerium teenuse hind, valituks osutub kõige madalama hinna pakkuja.

Võitjafirmale jääb seega olmejäätmete vedu, sh avalikus kasutuses olevate konteinerite tühjendamine. Võitja korraldada on ka ohtlike ja suurjäätmete kogumise ringid; paberi ja kartongijäätmekonteinerite tühjendamine; jäätmejaama käitamine ja Haapsalu keskkonnajaamade teenindamine.

Korraldatud jäätmeveo leping hakkab järk–järgult kehtima tuleva aasta 1. veebruarist ja lõpeb 31. jaanuaril 2017.

1. veebruarist 2012 alustab võitja korraldatud jäätmevedu Kullamaa, Martna ja Noarootsi vallas. Läänemaa jäätmejaama ja Haapsalu linna keskkonnajaamade käitamine algab 5. veebruarist 2012.

1. juunist 2013 alustab võitja korraldatud jäätmevedu Haapsalu linnas ning Hanila, Lihula, Nõva, Oru, Ridala, Risti, Taebla ja Vormsi vallas.

Konkursil osalejal peab olema varasem prügiveokogemus, sest tal tuleb esitada vähemalt viie võidetud konkursi korraldaja kinnitus, et on jäätmeveolepingut korrektselt täitnud.

Viiest kinnitusest vähemalt üks peab olema 20 000 või enama elanikuga piirkonna kohta.

Samuti peab pakkuja olema teenindanud hajaasustuses vähemalt 5000 klienti vähemalt ühe aasta vältel.

Pakkumusi saab esitada Läänemaa omavalitsusliidule 26. septembri keskpäevani. Tund hiljem avatakse pakkumused.

Omavalitsusliidu tegevjuhi kohusetäitja Tiit Koeli sõnul kulus konkursi ettevalmistamiseks üle poole aasta.

Hankedokumentatsioon on 72 lehekülge pikk, kirjeldas Koel töö mahtu. Hange koosneb paljudest osadest, sest valdu on palju ja teemaring lai.

„Ühishanke korraldamine on omavalitsuste vabatahtlik otsus, et saada paremat teenust,” ütles Koel. Kas ka odavamat, ei saanud Koel lubada.

Pakkumusi hakkab hindama eile moodustatud komisjon.

Aasta tagasi 1. septembril sai Veolia Läänemaa kaheksas omavalitsuses — Ridala, Oru, Risti, Lihula, Hanila, Nõva, Taebla ja Vormsi — kolmeks aastaks jäätmeveo ainuõiguse.

Haapsalus kehtib leping Ragn–Sellsiga 31. maini 2013.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments