19.2 C
Haapsalu
Teisipäev, 18. juuni 2024

6 kuu keskmine portaali küljastajate arv kuus: 60 619

Avaleht Sildid Lääne-nigula koolireform

Silt: lääne-nigula koolireform

Nõva osavallakogu liikmed vaidlustasid puuduliku protokolli

[caption id="attachment_234423" align="alignnone" width="900"] Ivo Karindi. Eduard Laur[/caption] Kolm Nõva osavallakogu liiget vaidlustasid Nõva osavallakogu koosoleku protokolli, mille järgi toetab osavallakogu Nõva kooli liitmist Noarootsi kooliga nii, et Nõval lapsi sügisest enam ei õpetata. Nõva osavallakogu liige Ivo Karindi ütles Lääne Elule, et osavallakogu ei olnud sugugi selle poolt. „Ei olnud üksmeelset toetavat otsust,“ märkis Karindi. „Kui kolm inimest seitsmest toetas, siis kuidas saab öelda, et osavallakogu toetab?“ Protokolli järgi oli otsuse poolt kolm volinikku seitsmest. Vastu ei olnud keegi, kaks jäid erapooletuks ja kaks ei hääletanud üldse. Karindi sõnul valitses koosolekul kaos. Talle ja ka mõnele teisele osavallakogu liikmele jäi arusaamatuks, kas hääletus üldse toimus ja kui, siis kuidas hääled kokku loeti. „Tekib küsimus, kuhu kadus minu hääl,“ ütles Karindi Lääne Elule. Kümme aastat Nõva kooli püsimajäämise eest võidelnud Karindi sõnul pidanuks vastuhääli olema vähemalt kaks.

Lääne-Nigula tegi koolide ühendamise eelnõu ümber

[caption id="attachment_421291" align="aligncenter" width="1920"] Martna osavalla koosolekul kinnitas Lääne-Nigula haridusjuht Solveig Edasi (keskel), et mõlemad koolid jäävad võrdväärseks. Foto: Malle-Liisa Raigla[/caption] Kuna Palivere elanikele ei olnud koolide ühendamine vastuvõetav, tegi Lääne-Nigula vallavalitsus nende ettepanekuid arvesse võttes eelnõu ümber. „Me ei liida mitte Paliveret Martnaga, vaid vastupidi,“ ütles Lääne-Nigula vallavolikogu esimees Mikk Lõhmus Lääne Elule. „Palivere seda soovis ja Martna aktsepteeris. Niimoodi küsimusi ju lahendataksegi.“ Esialgu tahtis kohalik omavalitsus liita Palivere kooli Martnaga, nii et Palivere kooli tegevus oleks lõpetatud, kool registrist kustutatud ja tegutsenud edasi Martna kooli osana. Paliverelaste mastaapne vastuseis sundis vallavalitsust eelnõu muutma.

Martna kiitis koolide ühendamise eelnõu heaks

[caption id="attachment_421147" align="alignnone" width="1920"] „Meie projektid peavad jätkuma ja meie maja peab saama rekitud,“ ütles Martna osavallakogu liige Marge Kanna osavallakogu istungil. Foto: Malle-Liisa Raigla[/caption] Martna osavallakogu otsustas täna pärast üle tunni aja kestnud arutelu kiita Martna ja Palivere kooli ühendamise eelnõu heaks. Martna osavallakogu oleks nõus ka sellega, et Martna kool liidetaks Palivere kooli külge, mitte vastupidi, nagu eelnõus seisab, aga seda tingimusel, et Martna koolimaja tehakse korda ja uue kooli nimeks saab Martna-Palivere kool.

Nõva koolist saab Noarootsi kooli õppekoht

[caption id="attachment_420899" align="alignnone" width="1920"] Nõva kool. Foto: Andra Kirna[/caption] Kui Lääne-Nigula vallavolikogu koolireformi märtsis heaks kiidab, lõpetatakse sügisest Nõva kooli tegevus iseseisva haridusasutusena ja sellest saab Noarootsi kooli õppekoht.

Palivere lükkas koolide ühendamise eelnõu tagasi

[caption id="attachment_420889" align="alignnone" width="1920"] Palivere osavallakogu liige Ago Vimm ei mõista, miks liidetakse suurem kool pisemaga, mitte vastupidi. Foto: Kaire Reiljan[/caption] Kui Lääne-Nigula haridusjuht Solveig Edasi oli koolide ühendamise eelnõu kolmapäeval osavallakogule tutvustanud, hääletasid volinikud selle seitsmekesi üksmeelselt maha. „Me ei saa aru, miks on liitmine sellises järjekorras. Me ei saa aru, miks tehakse seda meie jaoks ebaloogiliselt,“ ütles Palivere osavallakogu esimees Risto Roomet neljapäeval osavallakogu istungil. Eelnõu järgi liidetakse saja õpilasega Palivere kool palju pisema Martna kooliga. Roomet märkis, et sellisel viisil koolide ühendamine ei anna ühtegi senti rahalist kokkuhoidu ega lahenda mitte ühtegi probleemi. „Teie ainuke argument on Erasmuse projekt. Meie ei ole sellega absoluutselt nõus,“ märkis Roomet istungil.

Lääne-Nigula vallajuhid koolivõrgust: esikohal pole kokkuhoid, vaid parem teenus

[caption id="attachment_419327" align="alignnone" width="696"] Lääne-Nigula valla haridusosakonna juhataja Solveig Edasi sõnul tegi teda kurvaks, et Palivere kooli lapsevanemad kujundasid oma arvamuse kontekstist välja rebitud lause põhjal. Foto Urmas Lauri.[/caption] Lääne-Nigula valla haridusosakonna juhataja Solveig Edasi on valla haridusvõrgu analüüsi põhjal teinud ettepaneku, millised muudatused oleksid head.

Palivere lastevanemad tõmbavad koolide liitmisele pidurit

[gallery ids="418949,418950,418951,418952,418953,418954,418955,418956,418957,418958,418959,418960,418961,418962"] Lääne-Nigula vald tahab, et volikogu otsustaks märtsiistungil Martna ja Palivere kooli liitmise üle, aga Paliveres ei olda sellise kiirustamisega nõus. Et Martna ja Palivere põhikool uuest õppeaastast liita, tuleb volikogul selline otsus vastu võtta enne 1. aprilli. See tähendab, et volikogu märtsiistungiks tuleb sellise asjade käiguga nõusse saada mõlema põhikooli hoolekogud, kohalikud kogukonnad ja osavallakogud, samuti peab eelnõu saama heakskiidu volikogu komisjonidelt ja otsus peab volikogust ka läbi minema. Aga ennekõike peab volikogu koalitsioon vaagima, et kas Martna-Palivere või Palivere-Martna põhikooli moodustamise eelnõu üldse volikogu päevakorda jõuabki. Võimuliit teeb oma otsuse ilmselt esmaspäeval.