Valitus muutis kaluritele kehtivaid püügivõimalusi

Matsalus saab järgmisest aastast kala püüda ka Pärnumaa lubadega. Foto: Kaire Reiljan
Matsalus saab järgmisest aastast kala püüda ka Pärnumaa lubadega. Foto: Kaire Reiljan

Valitsus kinnitas kutselise kalapüügi võimalused, mille suurimaks muutuseks on üleminek kehtivale haldusjaotusele, mis puudutab eelkõige Läänemaa, Pärnumaa ning Ida- ja Lääne-Virumaad.

Seni olid mitmed püügivõimalused on seotud maakonna piiriga ja siiani on järgitud 2017. aastani kehtinud maakondade piire. Järgmisest aastast kehtima hakkav muudatus, millistes püügiruutudes võib merel iga konkreetse maakonna loaga püüda.

Lääne-Viru ja Pärnu maakonnas lubatakse püüda ruutudes, mis vastab maakonna tegelikule piirile, sest nendes maakondades rannajoon pikenes. Ida-Virumaal ja Läänemaal ehk maakondades, mille rannajoon lühenes, lubatakse järgmisel aastal püüda ruutudes, mis vastab maakonna endisele piirile.

Lühenenud rannajoonega maakondade püügiala korrigeeritakse maakonna kehtiva piiriga vastavusse lähiaastatel ja sellest muudatusest mõjutatud kaluritele antakse võimalus valida, kumma maakonna loaga nad tegutsemist jätkavad.

Järgmisel aastal kehtima hakkavas määruses on üle vaadatud merel iga maakonnaga soetud püügiruudud ja korrigeeritud need vastavaks maakonna veealaga ning territoriaalmere välispiiriga. Summaarne püügikoormus maakonnapiiride täpsustusest ei muutu ja kalur ei jää maakonnapiiri muutuse tõttu ilma õigusest ajaloolist püügiõigust kasutada.

Rannapüügil ja siseveekogudes odavneb 36 püügiõigustasu ja kallineb 38 püügiõigustasu, 46 püügivõimaluse tasu jääb samaks. Läänemere traalpüügis kesksel kohal oleva räime ja kilu püügiõigustasud tõusevad, moodustades 2021. aastal püütud saagi ühe tonni väärtusest 2%.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments