Laitse ristmik sai ümberehituse käigus elektroonilised liiklusmärgid

Lääne Elu

info@le.ee

Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla maanteel kilomeetritel 7,45-7,6 sai valmis Laitse ristmiku ümberehitus, mille käigus paigaldati teele ka autojuhte jalakäijate ja kergliiklejate eest hoiatav elektrooniliste liiklusmärkide süsteem.

Elektrooniliste liiklusmärkide süsteem hoiatab muutuvteabega liiklusmärkide abil liiklejaid ristuvatelt teedelt tulevate autode eest ning annab teada ka teed ületavatest jalakäijatest ja kergliiklejatest.

„Sellel maanteel liigub ööpäevas keskmiselt ligikaudu 8000 autot, mida on päris palju,” ütles transpordiameti liiklusohtlike kohtade ekspert Janno Vilberg. „Suurt sõidukite liiklussagedust arvestades oli vaja ristmikul liiklusohutuse tagamiseks lahendada kaks suuremat probleemi – sõidukite pöörded ning jalakäijate ja jalgratturite ohutu teeületus.”

Raskete tagajärgedega liiklusõnnetusi ristmikul Vilbergi sõnul seni õnneks juhtunud ei ole, küll on olnud mõned sõidukite kokkupõrked pööretel, mis lõppesid varakahjudega.

Sõidukite pöörete ohutumaks muutmiseks projekteeriti ja ehitati ristmikule pöörderajad. Uuendatud sai lisaks teekatendile ka liikluskorraldus – teemärgistus ja liiklusmärgid.

„Jalakäijate teeületuse lahendamine oli keerulisem protsess, kaalumisel oli mitu erinevat varianti, ka tunneli rajamine oli teemaks,”  rääkis Vilberg. „Arvestades teeületajate suhteliselt väikest arvu ja ka tunneli suurt ehitusmaksumust, jäime samatasandilise ehk kesksaarega teeületuse lahenduse juurde, kuid lisasime kergliiklejate teeületuse ohutust suurendava meetme, muutuva kiiruse piirangu ja jalakäijate hoiatust kuvavad märgid.”

Sarnane lahendus on kasutusel Tallinn-Pärnu maanteel Kasti ristmikul, kuid uudse funktsioonina hoiatab Laitse ristmiku liiklusmärkide süsteem autojuhte mitte ainult ristmikule läheneva või pööret sooritava sõiduki eest, vaid ka lähenevatest jalakäijatest ja kergliiklejatest. Mõlemal juhul aktiveeritakse koheselt kiirusepiirang 70 km/h ning kuvatakse sobivat hoiatusmärki. Sõidukeid tuvastavad teekattesse paigaldatud andurid, jalakäijaid ja kergliiklejaid mitu termokaamerat.

Süsteemi toimivust katsetati enne vastuvõtmist põhjalikult, katsetuste käigus toimis see ootuspäraselt ning vigadeta. Vilbergi kinnitusel monitooritakse lähiaastatel, kuidas selline märkide süsteem end õigustab ja kui palju ohutuse kasvule kaasa aitab, kuna jalakäijate teeületuse osas sellist tehnilist lahendust varem Eestis kasutatud ei ole.

Ristmiku ehitas Tallinna Teede AS, elektrooniliste liiklusmärkide süsteemi rajas alltöövõtjana Kiirwarren.KL OÜ.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments