Detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Regina

regina@le.ee

Lääne-Nigula vallavalitsuse 8.2.2022 korraldusega nr 2-3/22-45 lõpetati Perakülas asuva Kraavi katastriüksuse detailplaneeringu menetlemine (katastriüksus 53101:001:0112, kinnistusregistri osa nr 1907132). Menetlus lõpetati maaomaniku vastavasisulise sooviavalduse alusel.
Seoses menetluse lõpetamisega tunnistatakse kehtetuks Lääne-Nigula vallavalitsuse 14.7.2020 korraldus nr 2-3/20-305 „Kraavi katastriüksuse detailplaneeringu algatamine”.
Materjalid on leitavad www.laanenigula.ee/menetluses.

Lääne-Nigula vallavalitsus

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments