Alampalk tõuseb 70 euro võrra

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Valitsus kinnitas tänasel istungil 2022. aasta töötasu alammääraks 654 eurot ja minimaalseks tunnitasuks 3,86 eurot, millega alampalga suurus jõuab 40% künnisele keskmisest palgast.

„Alampalga tõus 70 euro võrra on viimase kümne aasta suurim ning oleme lähedal eesmärgile, et alampalk moodustaks vähemalt 40% keskmisest palgast. Tunnustan sotsiaalpartnereid alampalga suuruses kokkuleppe saavutamise eest. Toetan meie töötasu alammäära kujundamise traditsiooni, kus tööturu osapooled selle omavahel kokku lepivad. Alampalga järjepidev tõus on oluline, et parandada ka vähekindlustatute toimetulekut,“ sõnas tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Töötasu alammäär tugineb Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Eesti Tööandjate Keskliidu vahel 8. oktoobril sõlmitud kollektiivlepingule, millega sotsiaalpartnerite keskorganisatsioonid leppisid kokku töötasu alammäära tõstmises 2022. aastal.

Maksu- ja tolliameti andmetel oli Eestis 2021. aasta esimesel kaheksal kuul 16 900 täisajaga töötajat, kes teenisid töötasu alammäära 584 eurot, moodustades sellega 3,4% kõigist töötasu saanud töötajatest. Vahemikus 585 kuni 653 eurot kuus sai palka keskmiselt 22 400 töötajat, mis moodustab 4,5% kõigist täistööajaga töötajatest.

Töötasu alammäära tõus toob kaasa töötasude ja palga tõusu era- ning avalikus sektoris. Samuti suurenevad töötasu alammääraga seotud hüvitiste summad, näiteks tõuseb vanemahüvitis ja lapsepuhkuse tasu.

Samuti võib töötasu alammäära tõus tuua kaasa ka kohalike omavalitsuste makstavate toetuste ning hüvitiste tõusu, kuid mõjutada ka pakutavate teenuste hindu, nagu näiteks lasteaia kohatasu, kui kohalik omavalitsus on need sidunud töötasu alammääraga. Tuleval aastal on näiteks Haapsalu lasteaia kohatasu 6% alampalgast ehk 39,24 eurot.

Elatise miinimum summa uuest aastast töötasu alammääraga enam seotud ei ole.

5 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments
Lapsega ema
1 aasta tagasi

Inimestel tõuseb 70 kulli, aga linnaisadel tõusis juba! 1000 kulli!!
Kus on võrdväärsus ameti silmad?!
Maha omakasupüüdlik valitsus!

Uskumatu ime eestimaal ikka!!!!!
1 aasta tagasi

70.- küll on ikka alles summa, mida kiidelda???

584 : 654.. viie rikkama sekka!
1 aasta tagasi

Super! nii saabki elektrihinna tõusu kinni maksta! – kes veel julgeb öelda, et me elame halvasti

enn
1 aasta tagasi

tahaks supi sisse kah midagi rohkemat kui vaid kirvest. ah jaa, suppi ei saagi kuna elektrit selle keetmiseks raisata ei saa.

muidumees
1 aasta tagasi
Reply to  enn

Võid ju süüa külma suppi nagu vanasti tehti palaval ajal.